Nasıl Arnavut Vatandaşı Olabilirim?

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ VATANDAŞLIK BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Arnavutluk vatandaşlığı kazanımı için köken (orijin) yoluyla vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir. Ayrıca Arnavutluk çifte vatandaşlık hakkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, Arnavutluk vatandaşlığına başvuru sırasında gerekli belgeler toplamda 14 adettir.

Bu vatandaşlık başvurusu için aşağıdaki 14 adet belge ve bilginin başvurudan önce toplanması veya hazırlanması gerekir.

Eren Avukatlık Ofisi Avukatlarınca hazırlanan aşağıdaki gerekli belgeler listesi güncel ve eksiksizdir. Arnavutluk için vatandaşlık başvurusu sırasında gereken belgeler listesi Avukatlarımız tarafından sürekli güncel olarak tutulmaktadır. Ancak başvuru sonrasında memurlar tarafından münferit olarak talep edilen belge ve bilgiler de olabilmektedir.

ARNAVUTLUK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU BELGELERİ VE AÇIKLAMALARI

1.) Talepname. Arnavutluk Cumhuriyeti İç işleri Bakanlığı’na hitaben yazılan talepnamedir.

2.) CERTIFICATE/Doğum Belgesi. Arnavut kökenli kişinin vatandaşlık başvurusunda bulunmasına dair doğuma dayanak belgedir. Başvuru sahibinin veya ebeveynlerinin Arnavutluk’ta doğuma dayanak belgesi Arnavutluk’ tan ilgili Belediyenin nüfus arşivlerinden temin edilmelidir. (FORM A) Bunun nedeni, başvurucunun soyunun Arnavutluk Cumhuriyeti sınırlarında kalan bir yerleşim yerinden geldiğini belgelemesi zorunluluğudur.

3.) Kimlik kartı fotokopisi. Başvuru sahibinin kimlik kartının fotokopisi dosyaya eklenir. Ancak başvurucunun yeni kimlik kartı yok ise pasaport sureti sunabilir. (Kimlik kartının fotokopisi yeterlidir.)

4.) Form A. Doğum kağıdı. Başvuru sahibinin doğum kağıdı Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

5.) Evliler için Aile cüzdanı ve Form B. Başvuru sahibi evli ise evlilik kağıdı Nüfus Müdürlüğünden alınmalıdır. Özelikle vurgulamak gerekirse Arnavutluk’ta evlenen başvurucunun Formül B belgesini Arnavutluk’ tan alması gerekmektedir. (FORM B) Türkiye’ de ise Nüfus Müdürlüğünden temin edilir.

6.) Sabıka kaydı. Sabıka kaydının adliyeden alınır. Edevlet üzerinden adli sicil kaydı da alınabilmektedir. Ancak ıslak imzalı olmayan belgeler apostil şerhi yapılmamaktadır. Bu nedenle e-devlet sistemi üzerinden alınan sabıka kayıtlarının da ıslak imza içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

7.) Soruşturma olmadığına dair evrak. Başvurucu hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını gösterir belge adliyelerden alınır.  Bu kayıt, sabıka kaydından ayrı bir belgedir.

Arnavutluk Vatandaşlığı Başvurularında Sunulacak Soruşturma Olmadığına Dair Evrak Hakkında Önemli Hatırlatma:

Ülkemizde bir şahıs hakkında soruşturma olmadığını gösterir bir belgenin alınabilmesi için 81 ilimizdeki tüm adliyelere gidilmesi gerekmektedir. Çünkü tek bir adliyeden böyle bir kayıt alınamamaktadır. Ancak Arnavutluk’ta böyle bir belge olduğundan, başvurular sırasında talep edilmektedir. Bu nedenle başvuru sırasında yalnızca bir adliyeden alınan soruşturma olmadığına dair belgenin sunulması yeterlidir.

8.) Kişi hakkında bilgilendirme: Öz geçmiş. Başvuru sahibinin Arnavutça yazılmış öz geçmiş mektubu hazırlanır. Özgeçmiş mektubunda başvurucunun vatandaşlık talebinde bulunmadan önce kendisini tanıtması beklenmektedir. (Ofisimiz tarafından hazırlanabilmektedir.)

9.) Kökene ilişkin destekleyici belgeler. Bir Arnavut vatandaşının doğrudan soyundan geldiğini (sınır 3 soydur) tevsik eden destekleyici belgelerdir. Örneğin; eski nüfus kayıtları.

10.) Sosyoekonomik durumunu tevsik eden belgeler. Başvurucu bunların tamamını başvuru dosyasına ekler. Örneğin; başvurucunun gelirini tevsik eden belgeler, maaş, kira geliri, gayrimenkul, menkul, banka mevduatında nakit ve emeklilik vb.

11.) Tabiiyet Belgesi/Muhacir Kaydı: Nüfus müdürlüğünden alınmalıdır. Kişinin bağlı olduğu ilçedeki nüfus müdürlüğüne müracaat ile alınmaktadır.

12.) İkametgah Senedi. Nüfustan alınabilir. Başvurucu ikametgah adresinde kiracı ise başvuru dosyasının içerisine kira sözleşmesini de sunması gerekmektedir.

13.) İletişim bilgisi. Arnavutluk’ta bir irtibat telefonu beyan edilmelidir. Bu bilgi Bakanlığın başvurucuya ulaşabilmesini sağlar.

14.) Gerekli harcın ödendiğine dair kayıt.

Arnavutluk Vatandaşlığı Başvurusuna İlişkin Önemli Notlar: 

  1. Başvuru sırasında bahsi geçen belgelerin tamamının Apostil şerhi içermesi, Arnavutça çevirilerinin yapılmış olması ve noter tasdiklerinin yapılmış olması gerekmektedir.
  2. Arnavutluk tarafından, başvuru yapıldıktan sonra bu belgelerin dışında farklı belgeler de başvuru sahiplerinden talep edilebilir. Ayrıca, başvurucu Tiran’a davet edilebilir.
  3. Kosova kökenli kişiler Arnavutluk’ta başvuru yapamazlar.
  4.  Başvuru Konsolosluk vasıtasıyla yapılacak ise ilgili harç / hizmet bedeli ödenir.
  5. 18 yaşından küçük (reşit olmayan) kişilerin başvurusu yasal temsilcileri vasıtasıyla yapılabilir.
  6. Başvurular bireysel olup bizzat yapılmalıdır. Eren Avukatlık Ofisi olarak başvuru sırasında başvuruculara eşlik etmekteyiz.
  7. Başvurucunun veya kökendeki bireylerin, daha önce Arnavut vatandaşlığı kazanmış ise vazgeçmiş olmaması gerekmektedir.
  8. Arnavutluk Cumhuriyeti yabancı dil mülakatı yapmaktadır. Bu mülakatta temel düzeyde Arnavutçayı konuşmanız beklenmektedir.
  9. Arnavut vatandaşlığı asgari şartları karşılanarak vatandaşlığa hak kazanan başvurucular Arnavutluk Cumhuriyeti’ne bağlılık amacıyla vatandaşlık yemini edecektir.

Arnavutluk çifte vatandaşlık kazanımına olanak vermektedir. Vatandaşlık başvurusu evraklarını Kuruma sunduğunuzda, Arnavutluk vatandaşlığı başvurusuna dair süreciniz başlamış olacaktır. Bu başvurunun sonucu tarafınıza bildirilecek ve vatandaşlık başvurusu süreci sona erecektir.

Eren Avukatlık Ofisi ©