Makedonya Avrupa Birliği Üyesi mi?

Makedonya Avrupa Birliğine aday ülke statüsündedir. Avrupa Birliği Komisyonu Makedonya’ya 2005 yılında aday ülke statüsü vermiştir. Makedon vatandaşları Avrupa Birliğinde serbest dolaşım hakkına sahiptir. Makedon vatandaşları 2009 yılından beri Avrupa Birliğinde vizesiz seyahat edebilmektedir.

Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği tarafından Selanik Avrupa Konseyi sırasında AB üyeliği için potansiyel bir aday olarak belirlendi. Bölgede ilk olan “İstikrar ve Ortaklık Anlaşması” 2004 yılında yürürlüğe girdi. Makedonya Mart 2004’te AB üyeliği için başvurmuş ve bu başvuru sonrasında Avrupa Birliği Konseyi Aralık 2005’te ülkeye aday statüsü verilmesine karar vermiştir.

Ekim 2009’dan bu yana Komisyon, sürekli olarak Kuzey Makedonya ile tam üyelik için gerekli katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etmektedir. 2015 ve 2016’da yapılan tavsiyeler, Pržino anlaşmasının devam eden uygulanmasını ve “Acil Reform Öncelikleri”‘ nin uygulanmasını bağlı hale getirdi. Elde edilen ilerleme ışığında Komisyon, Nisan 2018’de katılım müzakerelerinin açılmasına yönelik koşulsuz tavsiyesini yineledi. Kaydedilen önemli ilerleme ve Konsey tarafından Haziran 2018’de oybirliğiyle belirlenen koşulların yerine getirilmesi ışığında Komisyon, Mayıs 2019’da Kuzey Makedonya ile açık katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etti. Bu dönemde Avrupa Birliğinin dönem başkanı da dahil olmak üzere, meclis başkanı gibi önemli organlarının başkanları ülkeye resmi ziyaretler düzenledi.

Mart 2020’de, Genel İşler Konseyi, Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatmaya karar verdi ve gözden geçirilmiş bir metodoloji hakkında Komisyon Tebliğini onayladı. Bu karar, Avrupa Konseyi üyeleri tarafından onaylandı.

Temmuz 2020’de taslak müzakere çerçevesi Üye Devletlere sunuldu. 

17 Temmuz 2022 tarihinde Avrupa Birliği Makedonya ile tam üyelik müzakerelerini başlatmıştır.

Makedonya Avrupa Birliği Serüveninde Kronolojik Sıraya Bir Göz Atalım

17 Temmuz 2022  tarihinde Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri tekrardan başlamıştır.

Ekim 2020 Komisyon, Batı Balkanları desteklemek ve AB’ye yaklaştırmak için Ekonomik ve Yatırım Planı öneriyor.
Temmuz 2020 Üye Devletlere taslak müzakere çerçevesi sunuldu.
26-03-2020 Avrupa Konseyi, katılım müzakerelerini başlatma kararını onayladı.
25-03-2020 Konsey, katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verir.
01-02-2019 AB, Prespa anlaşmasının yürürlüğe girdiği konusunda bilgilendirilir.
01-06-2018 Konsey, katılım müzakerelerinin başlatılmasına giden yolu belirler.
01-04-2018 Komisyon, katılım müzakerelerinin açılmasına ilişkin koşulsuz tavsiyesini yineler.
01-11-2015 Komisyon, tavsiyesini katılım müzakerelerinin açılmasına kadar genişletmeye hazır olduğunu belirtti.
Komisyon, Haziran/Temmuz anlaşmasının uygulanması şartıyla katılım müzakerelerinin açılmasına yönelik tavsiyesini genişletmeye hazır olduğunu belirtti.
01-07-2015 Komiser Hahn ve Avrupa Parlamentosu’nun üç Üyesi tarafından kolaylaştırılan Pržino anlaşması, dört ana siyasi lider arasında imzalandı.
01-06-2015 Komisyon, hukukun üstünlüğü konularını ele almak için “Acil Reform Öncelikleri” sundu.
01-10-2014 Katılım müzakerelerini başlatmak için altıncı tavsiye.
01-10-2013 Katılım müzakerelerini başlatmak için beşinci tavsiye.
01-10-2012 Katılım müzakerelerini başlatmak için dördüncü tavsiye.
29-03-2012 Avrupa Komisyonu Üsküp ile Üst Düzey Katılım Diyaloğu başlattı.
01-10-2011 Katılım müzakerelerini başlatmak için üçüncü tavsiye.
01-11-2010 Katılım müzakerelerini başlatmak için ikinci tavsiye.
19-12-2009 Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve Sırbistan vatandaşları Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmektedir.
01-10-2009 Komisyon, katılım müzakerelerinin açılmasını tavsiye ediyor.

15-07-2009 Komisyon ülkeye vize serbestisi verilmesini teklif ediyor.

01-03-2008 Komisyon, katılım sürecinde bir sonraki aşama için kriterleri belirleyen Batı Balkanlar Tebliği’ni kabul etti.
18-02-2008 Konsey, 2006 Avrupa Ortaklığını güncelleyerek eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti için Katılım Ortaklığını kabul etti.
01-01-2008 Vize kolaylaştırma ve geri kabul anlaşmaları yürürlüğe girdi.
30-01-2006 Konsey, Avrupa Ortaklığını kabul eder.

16-12-2005 Konsey Makedonya’ ya aday statüsü verdi.

09-11-2005 Komisyon, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu hakkında olumlu görüş bildirdi.
14-02-2005 Ülke AB anketine yanıt veriyor.
14-09-2004 AB ile Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti arasındaki İstikrar ve Ortaklık Konseyi’nin 1. toplantısı.
17-05-2004 Konsey, Komisyon’dan başvuru hakkında görüş vermesini ister.
01-04-2004 İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA) yürürlüğe girdi.
22-03-2004 AB üyeliği için başvuru.
01-06-2001 Ticaret ve ticaretle ilgili konularda anlaşma yürürlüğe girdi.
09-04-2001 İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA) imzalandı.