MAKEDONYA’ DA ŞİRKET KURMADAN ÖNCE BELİRLENECEK KONULAR

Makedonya’da Şirket Kurmadan Önce Belirlenecek Konular

Makedonya Cumhuriyeti’nde şirket kurmaya nihai olarak karar verdikten sonra bazı konuları kurulum işlemlerine başlamadan belirlemek iş planının uygulanabilmesi açısından çok önemlidir.

Eğer doğrudan hiçbir ön hazırlık yapmadan Makedonya’da şirket kurulur ise muhtemelen kuruluş maliyetleri artacak, regülasyonlar nedeniyle zaman kaybedilecek veya resmi devlet kurumları ile çeşitli ihtilaflar doğabilecektir.

İşte bu nedenlerle Makedonya’ da şirket kurmak kararını verdikten sonra aşağıdaki konuları zamandan ve paradan tasarruf etmek için önceden belirlemek oldukça önem arz etmektedir.

Birincisi, şirketin faaliyet alanına karar verilmelidir. Makedonya’ da faaliyete geçireceğiniz şirketiniz hangi sektörde faaliyet gösterecektir? Bu sorunun cevabını şirket kurulumundan önce vermiş olmalısınız.

İkincisi, Makedonya’ da kurulacak şirketin türü ne olacaktır? Makedonya adi şirket, limited şirket ve anonim şirket kurulabilmektedir. Fakat işletmeniz için en uygun seçeneğe karar vermeniz vergilendirme açısından ve şirketin türünün yaratacağı külfet açısından önem teşkil etmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı da yine Makedonya’ da şirket kurulum işlemlerine başlanmadan önce belirlenmeli ve şirketin müdürü şirket kurulmadan kesin bir şekilde tayin edilmelidir.

Son olarak Makedonya’ da şirket kurulumu sayfamızda izah ettiğimiz gibi şirket adresi olarak kullanılacak bir ofisin kiralanarak veya satın alınarak kurulması gerekmektedir. Aynı zamanda şirket kurucusu oturum iznine başvurmak istediği takdirde ikamet etmeye elverişli bir konut ta bulmak ve deklere etmek zorundadır. Yine Makedonya’ da şirketinin ticari defterlerinin tutulması için bir muhasebeci çalışmak zorunda olduğunu da bilmek durumundadır.

Kısaca sıralamak gerekirse Makedonya’ da şirket kurmak isteyen kişiler aşağıda sıralanmış 6 maddeyi öncelikli olarak belirlemelidir. 

1. Şirketin faaliyet alanı,
2. Şirketin adı,
3. Şirketin türü,
4. Şirketin ortaklık yapısı,
5. Şirket müdürünün kim olacağı,
6. Şirket merkezinin adresi. 

Makedonya’ da tüm bu süreci uzman avukatlık ofisimiz ile takip etmek ve Eren Avukatlık Ofisi ile çalışmak isterseniz bize iletişim sayfamızdaki yollarla ulaşabilirsiniz.