MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku alanında ofisimizde yoğun bir şekilde çalışılan ve müvekkillerimize hizmet verilen dava türleri şunlardır;

Miras Paylaşımları ve İntikalleri,
Miras Reddi,
Miras Sözleşmeleri,
Tenkis ve Denkleştirme Davaları,
Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alımı,
Vasiyetname Düzenlemesi ve Yerine Getirilmesi,
Mal Varlığının Korunması ve Yönetimi,
Şecere ve Soy Belirleme Davaları.