Miras Hukuku alanında ofisimizde yoğun bir şekilde çalışılan ve müvekkillerimize hizmet verilen dava türleri şunlardır;

  • Miras Paylaşımları ve İntikalleri,
  • Miras Reddi,
  • Miras Sözleşmeleri,
  • Tenkis ve Denkleştirme Davaları,
  • Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alımı,
  • Vasiyetname Düzenlemesi ve Yerine Getirilmesi,
  • Mal Varlığının Korunması ve Yönetimi,
  • Şecere ve Soy Belirleme Davaları.