Mirasın İntikali Sırasında Tapu Müdürlüklerinde Gerekli Evraklar

1. Mirasçılık Belgesi (Mahkemeden de alınabilir veya Noterden de alınabilir)
2. Veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İlgili bağlı olunan veraset ve harçlar vergi dairesinden alınacaktır.)
3. Mirasçıların kendi veya vekilleri varsa vekillerinin nüfus cüzdanı
4. Fotoğraf (6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
5. Bina vasıflı taşınmazlarda DASK’ ın ödenmesi gerekmektedir.