SIRBİSTAN VATANDAŞLIĞI – SIRBİSTAN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Sırbistan vatandaşlığı kazanımı için köken (orijin) yoluyla vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir. Ayrıca Sırbistan çifte vatandaşlık hakkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, Sırbistan vatandaşlığına başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.

Bu vatandaşlık başvurusu için aşağıdaki 16 adet belge ve bilginin başvurudan önce toplanması veya hazırlanması gerekir.

Eren Avukatlık Ofisi Avukatlarınca hazırlanan aşağıdaki gerekli belgeler listesi güncel ve eksiksizdir. Sırbistan için vatandaşlık başvurusu sırasında gereken belgeler listesi Avukatlarımız tarafından sürekli güncel olarak tutulmaktadır. Ancak başvuru sonrasında memurlar tarafından münferit olarak talep edilen belge ve bilgiler de olabilmektedir.

SIRBİSTAN VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU BELGELERİ VE AÇIKLAMALARI

1.) Talepname. Sırbistan İç işleri Bakanlığı’na hitaben yazılan talepnamedir.

2.) Kimlik kartı fotokopisi. Başvuru sahibinin kimlik kartının fotokopisi dosyaya eklenir. Ancak başvurucunun yeni kimlik kartı yok ise pasaport sureti sunabilir. (Kimlik kartının fotokopisi yeterlidir.)

3.) IZVOD / Doğum Belgesi. Sırbistan kökenli kişinin vatandaşlık başvurusunda bulunmasına dair doğum şartını karşıladığını tevsik eden belgedir. Başka bir deyişle doğuma dayanak belgedir. Başvuru sahibinin veya üst soyunun Sırbistan’da doğduğuna dair doğuma dayanak belgesi Sırbistan’dan ilgili resmi idarenin arşivlerinden temin edilmelidir. Bunun nedeni ise başvurucunun soyunun günümüzdeki Sırbistan sınırları içerisinde kalan bir yerleşim yerinden geldiğini belgelemesi zorunludur.

4.) İsim Denklik Belgesi. Nüfus müdürlüğünden alınmalıdır. Kişinin bağlı olduğu ilçedeki nüfus müdürlüğüne müracaat ile alınmaktadır.

5.) Form A. Doğum kağıdı. Başvuru sahibinin doğum kağıdı Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

6.) Evliler için Aile cüzdanı ve Form B. Başvuru sahibi evli ise evlilik kağıdı Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Özelikle, Sırbistan’da evlenen başvurucunun Formül B belgesini Sırbistan’ dan alması gerekmektedir. (FORM B) Türkiye’ de ise kişinin ikametgahının bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğünden temin edilir.

7.) Formul C. Başvuru sahibinin Sırbistan’da doğan üstsoyu vefat etmiş ise alınır. Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

8.) Vukatlı nufus kayıt örneği. Aile kayıt örneği il ya da ilçe nüfus müdürlüklerinden  alınmaktadır.

9.) Kişi hakkında bilgilendirme: Öz geçmiş. Başvuru sahibinin Sırpça yazılmış öz geçmiş mektubu hazırlanır. Özgeçmiş mektubunda başvurucunun vatandaşlık talebinde bulunmadan önce kendisini tanıtması beklenmektedir. (Ofisimiz tarafından hazırlanabilmektedir.)

10.) Sabıka kaydı. Sabıka kaydının adliyeden alınır. Edevlet üzerinden adli sicil kaydı da alınabilmektedir. Ancak ıslak imzalı olmayan belgeler apostil şerhi yapılmamaktadır. Bu nedenle e-devlet sistemi üzerinden alınan sabıka kayıtlarının da ıslak imza içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

11.) Soruşturma olmadığına dair evrak. Başvurucu hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını gösterir belge adliyelerden alınır.  Bu kayıt, sabıka kaydından ayrı bir belgedir.

12.) Kökene ilişkin destekleyici belgeler ve göç belgeleri. Bir Sırp vatandaşının doğrudan soyundan geldiğini (sınır 3 soydur) ve göç ile Türkiye’ye gelindiğini tevsik eden destekleyici belgelerdir. Örneğin; eski nüfus kayıtları, ülke geçiş kayıtları.

13.) İkametgah Senedi. İkametgahın bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden alınabilir. Başvurucu ikametgah adresinde kiracı ise başvuru dosyasının içerisine kira sözleşmesini de sunması gerekmektedir.

14.) Kabul Beyannamesi. Başvuru sahibinin Sırbistan’ı ülke olarak benimsediğine dair beyannamedir. Başvuran kişi Sırbistan’ın sadık bir vatandaşı olacağına dair bir beyan sunmalıdır. 

15.) İletişim bilgisi. Sırbistan’da bir irtibat telefonu beyan edilmelidir. Bu bilgi Bakanlığın başvurucuya ülke içinde ulaşabilmesini sağlar.

16.) Gerekli harcın ödendiğine dair kayıt.

Eğer Türkiye’de doğmuş iseniz ve üst soyunuzun Sırbistan’da doğmuş olmasına dayanarak vatandaşlık başvurusu yapıyorsanız, bu üst soya ait ve bu soy ile aranızda soy var ise onlara ait; kimlik kartı fotokopisi, Formul A, Formul B, Formul C, vukuatlı aile nufus kayıt örneği belgelerinin de sunulması gerekir.

Tüm bu belgelerin tamamının Apostil şerhi içermesi, tüm evrakların Sırpça tercümelerinin yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tüm evrakların Noter tasdiklerinin yapılmış olması gerekir.

Sırbistan Vatandaşlığı Başvurusuna İlişkin Önemli Notlar: 

  1. Başvuru sırasında bahsi geçen belgelerin tamamının Apostil şerhi içermesi, Sırpça çevirilerinin yapılmış olması ve noter tasdiklerinin yapılmış olması gerekmektedir.
  2. Sırbistan tarafından, başvuru yapıldıktan sonra bu belgelerin dışında farklı belgeler de başvuru sahiplerinden talep edilebilir. Ayrıca, başvurucu Belgrad’a davet edilebilir.
  3. Başvuru Konsolosluk vasıtasıyla yapılacak ise ilgili harç / hizmet bedeli ödenir.
  4. Başvurular bireysel olup bizzat ve Konsolosluk’ta yapılmalıdır.
  5. Sırbistan vatandaşlığı asgari şartları karşılanarak vatandaşlığa hak kazanan başvurucular Sırbistan Cumhuriyeti’ne bağlılık amacıyla vatandaşlık yemini edecektir.

Sırbistan çifte vatandaşlık kazanımına olanak vermektedir. Soybağı yani köken (orijin) yoluyla yapılan bu vatandaşlık başvurusu için gerekli evrakları Kuruma sunduğunuzda, Sırbistan vatandaşlığı başvurusuna dair süreciniz başlamış olacaktır. Bu başvurunun sonucu tarafınıza bildirilecek ve vatandaşlık başvurusu süreci sona erecektir.

Eren Avukatlık Ofisi ©

Makedonya VatandaşlığıArnavutluk VatandaşlığıSırbistan Vatandaşlığı