Zilyetlik

ZİLYETLİK Mülkiyet hakkının veya sınırlı ayni hakların kurulması, kazanılması ve kaybedilmesi taşınır mallar bakımından zilyetlik, taşınmaz mallar bakımından ise tapu sicili vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Zilyetlik, sözlük anlamı itibariyle “bir kimsenin bir...
Acele Kamulaştırma Davaları Hakkında Önemli Bilgilendirme

Acele Kamulaştırma Davaları Hakkında Önemli Bilgilendirme

Acele Kamulaştırma Davaları Hakkında Önemli Bilgilendirme Sadece gayrimenkul hukuku davalarında çalışmakta olan Eren avukatlık ofisi gayrimenkul hukuku davalarındaki uzmanlığı nedeniyle kamuoyuna acele kamulaştırma davaları ile ilgili önemli bir bildirimi yapmayı...

Meskeniyet İddiası

Meskeniyet İddiası Meskeniyet iddiası, İcra ve İflas Kanunumuzda borçlunun hacizden muaf tutulan taşınmazıdır. Yani İcra ve İflas Kanunumuzun 82/12′ inci maddesine göre borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Eğer alacaklı borçlunun haline münasip evini...
Vasiyet

Vasiyet

Vasiyet Vasiyet Nedir? Vasiyet, bir kimsenin ölümünden sonra terekesinde yapılmasını istediği şey olarak tanımlanabilir. Vasiyet, sadece mirasbırakanın irade açıklamasıyla tamam olur; bu itibarla tek taraflı bir hukuki işlemdir: Mirasbırakan tasarruf edilebilir kısma...