KOSOVA VATANDAŞLIK BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Kosova vatandaşlığı kazanımı için köken (orijin) yoluyla vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir. Ayrıca Kosova çifte vatandaşlık hakkı sağlamaktadır.

2024 yılı itibariyle Kosova vatandaşları Avrupa Birliği ülkeleri için serbest dolaşım hakkına sahip olmuştur.

Kosova vatandaşı olmak istiyorsanız, uygun belgelerin toplanılması ve başvuru yapılması gerekir.

Eren Avukatlık Ofisi Avukatlarınca hazırlanan aşağıdaki gerekli belgeler listesi güncel ve eksiksizdir.  Kosova için vatandaşlık başvurusu sırasında gereken belgeler listesi Avukatlarımız tarafından sürekli güncellenmektedir. Bununla beraber, başvuru sonrasında resmi makamlar tarafından münferit olarak talep edilen belge ve bilgiler de olabilmektedir.

Bu kapsamda, Kosova vatandaşlığına başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.

Kosova vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeleri ve ayrıntılı açıklamaları içeren rehber

KOSOVA VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU BELGELERİ VE AÇIKLAMALARI

Kosova vatandaşlık başvurusu için gereken belgeler hem Kosova ve hem de Türkiye’den temin edilmek üzere iki ülkenin resmi kurumlarından alınır.

Kosova Devleti’nden Temin Edilmesi Gereken Belgeler

1.) Doğum Belgesi. Kosova kökenli kişilerin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmesi için Kosova’da doğmuş olduklarını veya üst soyunun Kosova’da doğmuş olduğunu tevsik eden belgedir. Başvuru sahibi veya üst soyunun Kosova’da doğduğunu kanıtlayan bu belge, Kosova resmi idaresinin arşivlerinden temin edilmelidir. Çünki, başvurucu soyunun günümüzdeki Kosova sınırları içerisindeki bir yerleşim yerinden geldiğini belgelemesi zorunludur.

2.) Sabıka kaydı. Kişinin Kosova’da herhangi bir sabıkasının olmadığını kanıtlayan belgedir. Kosova resmi makamlarından alınır.

3.) Adres ve iletişim bilgisi beyanı. Başvuru sahibi için Kosova’da bir adres ve iletişim bilgisi beyan edilmelidir. Aynı zamanda bu bilgi Kosova devletinin başvurucuya ülke içinde ulaşabilmesini sağlar.

4.) Vergi kaydı. Başvurucunun Kosova’da herhangi bir vergi borcu olmadığını kanıtlayan ve Kosova resmi makamlarından temin edilen belgedir.

5.) Sosyal destek / sosyal güvenlik kaydı. Başvurucunun Kosova’dan herhangi bir sosyal destek almadığını, sosyal güvenlik kaydının bulunmadığını kanıtlayan ve Kosova resmi makamlarından temin edilen belgedir.

6.) Tapu senetleri. Başvurucunun Kosova’daki ailesine ait Kosova sınırları içerisinde bir toprak yahut gayrimenkulün bulunduğunu tevsik eden belgedir. Bu belge Kosova devletinin talebi halinde sunulan opsiyonel bir belgedir.

7.) Kabul Beyannamesi. Başvuru sahibinin Kosova’yı ülke olarak benimsediğine ve Kosova Cumhuriyeti’nin Anayasal düzenini kabul ettiğine dair beyannamedir. Başvuran kişi Kosova’nın sadık bir vatandaşı olacağına dair bir beyan sunmalıdır.

Türkiye’den Temin Edilmesi Gereken Belgeler

1.) Talepname. Kosova İç işleri Bakanlığı’na hitaben yazılan talepnamedir.

2.) Kimlik kartı fotokopisi. Başvuru sahibinin kimlik kartının yani nüfus cüzdanının fotokopisi dosyaya eklenir. Ancak başvurucunun yeni kimlik kartı yok ise pasaport sureti sunabilir.

3.) İsim Denklik Belgesi. Nüfus müdürlüğünden alınmalıdır. Kişinin bağlı olduğu ilçedeki nüfus müdürlüğüne müracaat ile alınmaktadır.

4.) Doğum kağıdı: Form A. Başvuru sahibinin doğum kağıdı Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

5.) Evliler için Aile cüzdanı ve Form B. (FORM B) Başvuru sahibi evli ise evlilik kağıdı Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Kosova’da evlenen başvurucunun ise Formül B belgesini Kosova’ dan alması gerekmektedir.

6.) Formul C. Başvuru sahibinin Kosova’da doğan üstsoyu vefat etmiş ise alınır. Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

7.) Vukatlı nufus kayıt örneği. Aile kayıt örneği il ya da ilçe nüfus müdürlüklerinden  alınmaktadır.

8.) Sosyoekonomik durumunu tevsik eden belgeler. Ekonomik durumu kanıtlayan belgeler; başvurucunun gelirini tevsik eden belgeler, maaş, kira geliri, gayrimenkul, menkul, banka mevduatında nakit ve emeklilik gibi kaynakların tamamı başvuru dosyasına eklenmelidir.

9.) Sağlık raporu. Başvuru sahibinin vatandaşlık başvuru yapmasına engel durumun bulunmadığını gösteren belgedir.

10.) Kişi hakkında bilgilendirme: Öz geçmiş (CV). Başvuru sahibinin Arnavutça yazılmış öz geçmiş mektubu hazırlanır. Özgeçmiş mektubunda başvurucunun vatandaşlık talebinde bulunmadan önce kendisini tanıtması beklenmektedir. Bu Arnavutça belge Ofisimiz tarafından hazırlanabilmektedir.

11.) Sabıka kaydı. Sabıka kaydının adliyeden alınır. Edevlet üzerinden adli sicil kaydı da alınabilmektedir. Ancak ıslak imzalı olmayan belgeler apostil şerhi yapılmamaktadır. Bu nedenle e-devlet sistemi üzerinden alınan sabıka kayıtlarının da ıslak imza içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

12.) Soruşturma olmadığına dair evrak. Başvuru sahibi hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını gösterir belge adliyelerden alınır.  Bu kayıt, sabıka kaydından ayrı bir belgedir.

13.) Göç belgeleri. Kosova’dan göç ile Türkiye’ye gelindiğini tevsik eden destekleyici belgelerdir. Örneğin; eski nüfus kayıtları, ülke geçiş kayıtları.

14.) İkametgah Senedi. İkametgahın bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden alınabilir. Başvurucu ikametgah adresinde kiracı ise başvuru dosyasının içerisine kira sözleşmesini de sunması gerekir.

15.) Gerekli harcın ödendiğine dair kayıt.

Tüm bu belgelerin tamamının Apostil şerhi içermesi, tüm evrakların Arnavutça tercümelerinin yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tüm evrakların Noter tasdiklerinin yapılmış olması kesin şarttır.

Kosova Vatandaşlığı Başvurusuna İlişkin Önemli Notlar: 

  • Başvuru yapıldıktan sonra bu belgelerin dışında farklı belgeler de başvuru sahiplerinden talep edilebilir. Ayrıca, başvurucu ülkeye davet edilebilir.
  • Başvuru Konsolosluk vasıtasıyla yapılacak ise ilgili harç / hizmet bedeli ödenir.
  • Başvurular bireysel olup bizzat ve Konsolosluk’ta yapılmalıdır.

Kosova çifte vatandaşlık kazanımına olanak vermektedir. Soybağı yani köken (orijin) yoluyla yapılan bu vatandaşlık başvurusu için gerekli evrakları kuruma sunduğunuzda, Kosova vatandaşlığı başvurusuna dair süreciniz başlamış olacaktır. Sonrasında ise bu başvurunun sonucu tarafınıza bildirilecek ve vatandaşlık başvurusu süreci sona erecektir.

Eren Avukatlık Ofisi ©

Makedonya VatandaşlığıArnavutluk VatandaşlığıSırbistan Vatandaşlığı