Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul hukuku, avukatlık ofisimizin ana faaliyet alanıdır. Eren avukatlık ofisi gayrimenkul davalarına yoğunlaşmış uzman bir avukatlık ofisidir. Ofisimiz 20 yıla yakın tecrübesiyle gayrimenkul ile ilgili hukuki bilumum ihtilaflarda avukatlık hizmeti vermektedir. Gayrimenkul hukukunda ihtisaslaşmış, yalnızca gayrimenkul davalarında çalışmaktayız. Gayrimenkul davalarında dava takip hizmeti vermekteyiz. Dava takip hizmetlerinin yanında gayrimenkul hukuku ile ilgili idari süreçleri de yönetmekteyiz.

Özellikle devlet tarafından el atılan gayrimenkuller konusunda yurt dışında da ciddi bir müvekkil portföyümüz ve bu tür gayrimenkul davalarında  haklı bir itibarımız var. Eren avukatlık ofisi olarak merkezime aldığımız hukukun bu alanında kira sözleşmelerinden doğan ihtilaflardan, konutlarda doğan vergi sorunlarına, kentsel dönüşüm mevzuatından, kamulaştırma davalarına, yıkım kararlarının iptali için idari davalarından, gaiplik davalarına, taşkın yapılardan, ortaklığın giderilmesi davalarına, tapu iptal ve tescil davalarından, önalım hakkı davalarına kadar geniş bir alanda gayrimenkul dava avukatlığı yapmaktayız. İnsanın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan barınma ihtiyacı ile birlikte gelişen gayrimenkul hukuku Eren avukatlık ofisinin ana çalışma alanıdır.

Gayrimenkul, yani diğer adıyla taşınmaz mal bir yerden bir yere taşınamayacak durağan, sabit maldır. 

Gayrimenkul hukuku kavramını tanımlamamız gerekirse, gayrimenkul hukuku birkaç farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Sözlük tanımı olarak, konusunu gayrimenkul oluşturan ihtilaflarda kullanılacak yasaların veya kişilerin haklarının bütününe gayrimenkul hukuku denebilir. Ancak gayrimenkul hukukunda temel olarak Medeni kanunumuzun Eşya hukuku kitapçığı ile medeni kanunumuzun 6′ ıncı kitabi olan Borçlar Hukuku kurallarıyla düzenlenen ve gayrimenkuller ile ilgili hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplini tanımı da yapılabilir.

Gayrimenkul Hukukunun mevzuatı nedir? Anayasa, Tapu Kanunu, İskan Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Kadastro Kanunu, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Orman Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Gecekondu Kanunu

Gayrimenkul Hukuku uygulamada kişilerin mülkiyet haklarına dair yaşadığı uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan önemli ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalını da ifade eder.

Pratikte ise medeni hukukumuzun kişilerin eşya (mallar) üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen eşya hukuku konusu içerisinde değerlendirilmekte olan gayrimenkul hukuku esasında birden fazla kanunun, yönetmeliğin birlikte yorumlanması ile çalışılan ve disiplinler arası kolektif bir çalışma gerektiren geniş, tecrübe gerektiren bir hukuk alanıdır.

Gayrimenkul hukukunda, “gayrimenkul” veya diğer adıyla “taşınmaz” dendiğinde tanımlanmak istenen değerler; arazi, arsa, bina, apartman, dükkân, konut vb. değerlerdir. (Bilindiği gibi eşya hukukunun konusuna giren binek otomobiller ise menkul mal yani taşınır maldır.)

Gayrimenkul Hukukunun kanunlar ve yönetmeliklerden oluşan geniş, dinamik bir mevzuatı vardır. Örneğin tamamlanmış bir gayrimenkulün bağımsız bölümleri ile ilgili bir ihtilaf mevcut olduğunda mülkiyet hakkının korunması için açılacak dava veya davalarda başvurulacak kanun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu olacaktır. Yine ayıplı olarak satılan konut satışlarında başvurulacak kanun ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olacaktır. Bir gayrimenkulün tahliyesi ihtiyacı hâsıl olduğunda ise başvurulacak kanun ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ dur.

Gayrimenkul Hukukunda disiplinler arası yardımlaşma kesinlikle çok önemlidir. Bir ihtilaf sırasında ofisimiz kadastral çalışmaların denetlenmesi, gayrimenkulün kıymetinin tespiti, gayrimenkul de kullanılan işçiliğin kalitesinin tespiti, gayrimenkulün mimari projelerinin uygunluğu gibi disiplinlerde, disiplinler arası yardımlaşma ile mimarlar, inşaat mühendisleri, harita mühendisleri, gayrimenkul değerlendirme uzmanları vb. profesyoneller ile kolektif bir şekilde çalışmaktadır.

Disiplinler arası kolektif çalışmayı ve farklı mevzuatlara hâkim olmayı gerektiren gayrimenkul hukuku alanında çalışırken öncelikle sorunun (mesele) doğru bir şekilde tespit edilmesi gereklidir. Sorunun doğru tespitinin uzmanlık ve tecrübe gerektirmesi, gayrimenkul hukukunun kanunlar bütününün karmaşıklığı nedeni ile doğru kanunların uygulanması zorluğunu da beraberinde getirir.

Sorunun tespit edilmesi ve uygulanacak mevzuatın belirlenmesi ile birlikte artık uzman bir avukat yardımı ile ihtilafın çözümü için gerekli adımlar hızlıca atılmalıdır.

Tüm bu süreç zarfında avukat-müvekkil iletişimi de ayrıca çok önemlidir. Sürecin dengeli ilerletilmesi ile birlikte hızlı, etkili ve yenilikçi bir çözüm ancak bu ahengin sağlanması ile mümkün olabilir.

Gayrimenkul hukuku alanında ihtisas yapmakta olan ofisimiz uzman kadrosuyla gayrimenkul hukuku alanında dava takip ve danışmanlık hizmetlerini müvekkillerine eksiksiz olarak sunmaktadır. Önleyici hukuk hizmetlerimiz ile daha ihtilaflar oluşmadan sorunları engellemek veya gayrimenkulleriniz ile ilgili mevcut sorunları etkili ve yaratıcı hukuki çözümler ile ofisimiz ile birlikte çözmek için Eren Avukatlık Ofisini arayabilirsiniz.

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • El Atmanın Önlenmesi Davaları (Men’i Müdahale Davaları)
 • Kamulaştırma Davaları,
 • Vakıf Hukuku Davaları
 • Kadastro Davaları
 • Orman Davaları
 • İdareye Karşı İkame Edilen Gayrimenkul Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale-i Şüyu Davaları)
 • Haksız İşgal Davaları-Fuzuli şagil davaları
 • Ecrimisil Davaları
 • Muhdesatın Aidiyeti Davaları
 • Yıkım Davaları (Kal Davaları)
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflara Dayalı Hukuk Davaları
 • Kira Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflara Dayalı Hukuk Davaları
 • Önalım davaları (Şufa davaları)
 • İntifa Hakkına Dayalı Hukuk Davaları
 • Geçit Davaları
 • İmar mevzuatından kaynaklı davalar
 • İnşaat davaları
 • Gayrimenkuller ile ilgili sözleşmelerden doğan ihtilaflara dayalı hukuk davaları
 • Meskeniyet Davaları (Haline Münasip Ev)