Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Dava Şartları Nedir?

Ecrimisil, bir malın izin dışı kullanılmasıdır. Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan ecrimisil, bir malın veya taşınmazın sahibinin ya da idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. Haksız işgal tazminatı (ecrimisil) mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığı veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır.

Bir apartmanda veya herhangi bir yapının ortak yerlerinin kullanılmasından veya kiraya verilerek gelir elde edilmesinden dolayı tazminat istenebilir. Arsa veya tarla söz konusu olduğunda ise kişi, arsa sahibinin arsayı kullanmasına engel oluyorsa arsa payı oranında kullanma tazminatı ödemesi gerekir.

Ecrimisil Tazminatı Şartları Nelerdir?

-İzinsiz bir şekilde kullanmak
-İzinsiz bir şekilde inşaat yapmak
-Kiralanan taşınmazlarda kira süresi dolmasına rağmen kira sözleşmesini yenilemeden kullanıma devam etmek
-Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanan bir mülkün bir kısmının işgal edilmesi

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil davası, malı haksız yere kullanan kişilerden haksız işgal tazminatı almak ve malın sahibine iade edilmesi amacıyla açılır.

Türk Medeni Kanunu ile düzenleme altına alınan Ecrimisil davasında, mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz. Haksız işgal yapan kişinin kusuru önem taşımaz. Taşınmazdan veya maldan elde edilecek gelir, tazminatın hesaplamasında esas kabul edilir.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır? Ecrimisil Bedeli Nasıl Belirlenir?

Ecrimisil davası açmak için öncelikle işgali gerçekleştiren kişiye ihtarname çekerek durumu bildirmek gerekir. Dava, taşınmazın bulunduğu şehrin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Bilirkişiler dava süresince işgal edilen malın kira değerini tespit eder. Bilirkişilerin tespit ettiği miktar, tazminat olarak kabul edilir. Geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık haksız işgal tazminatı istenebilir.

Ecrimisil ile Kira Bedeli Arasındaki Farklar Neler?

Herhangi bir taşınmazdan kira alma işlemi kira sözleşmesi yapılır. Ecrimisilde ise bir sözleşme yapılmaz. Ecrimisil davası sonucunda gerekli tazminat alınır.
Kira bedeli her ay düzenli olarak alınır. Ecrimisil ise geçmişe dönük bedelin temin edilmesidir.
Kira ödemesi yapılmadığı takdirde 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümleri uygulanır. Ecrimisilde ise 6183 sayılı kanun uygulanır.
Kira konusunda bir sorun yaşanırsa adli yargıya başvurulur, ecrimisilde ise idari yargıya başvurulur.
Ecrimisile İtiraz Etmek

Ecrimisil ihbarnamesi ulaştıktan sonra 30 gün içinde idareye dilekçe yazarak itiraz edilebilir. İdare 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz ecrimisil tutanağı düzenleyerek tebliğ eder. Tebligattan itibaren 60 gün içinde ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilir.

Ecrimisil Bedelinde Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Şeyler Neler?

-Yüzölçümü
-Nitelik
-İmar durumu
-Verim (tarım arazilerinde)
-Altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu
-Konum
-İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde elde edilecek gelir
-Rayiç değerin tespiti