İhtisaslaşmamız Hakkında

Ofisimizin uzmanlığı Hakkında

EREN AVUKATLIK OFİSİNİN UZMANLIĞI HAKKINDA

Avukatlık ofisimiz sadece Vatandaşlık Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında avukatlık hizmeti vermekte ve sadece Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku davalarında dava takip hizmeti sunmaktadır. Avukatlık ofisimiz olarak ihtisas alanımızı belirleyerek uzun yıllardır yalnızca bu alanlarda çalışmaktayız.

Ofisimiz  vatandaşlık hukuku alanında 20 yıla yakın zamandır avukatlık hizmeti vermektedir. Özellikle müvekkillerinin vatandaşlık başvurularının yapılması, vatandaşlık dosyalarının takip edilmesi ve özellikle vatandaşlık dosyalarında dikkat edilmesi gerekli hususları eksiksiz yerine getirmektedir. Vatandaşlık hukukunda çözülmesi zor idari süreçlerin pratik çözümlerini iyi biliyoruz. Doğuma dayanak belgelerinin arşivlerden çıkarılarak nüfus sistemlerine işlenmesini yıllardır başarıyla yerine getirmekteyiz. Vatandaşlık hukukunda ihtisas ofisi olan avukatlık ofisimiz özellikle vatandaşlık hukukunda balkan ülkelerinde haklı bir itibarı bulunmaktadır.

Ofisimizin dava takip hizmetlerinde de yalnızca Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku alanındaki davalarında faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul hukuku ve miras hukuku ihtilaflarından doğan dava türleri oldukça tecrübe gerektiren dava türleridir. Avukatların meslek yaşamları boyunca gayrimenkul hukuku ve miras hukuku alanında yetkin uzman avukat olabilmeleri için uzun yol kat etmeleri gerekmektedir. Bu ise ancak özellikle bu alanlarda yoğun olarak çalışmaları, nicelik olarak çok fazla dava takip ederek tecrübe kazanmaları ile mümkündür. Ülkemizde avukatların ihtisaslaşması hakkında bir yasal bir düzenleme yoktur. Ülkemizde avukatlar diledikleri davalarda müvekkillerini temsil edebilir ve diledikleri alanda dava takip hizmeti, danışmanlık hizmeti verebilirler. Ancak ülkemiz mevzuatının böylesi önemli bir alanda yasal düzenleme olmaması nedeniyle avukatların bir tercih yaparak ihtisaslaşması yoluna gitmesi önünde bir engel de yoktur. Kanımızca böylesi bir seçim yaparak belirli alanlarda uzmanlaşmak daha profesyonel bir yaklaşımdır. İşte bu nedenle dava takip hizmetlerinde gayrimenkul hukuku ve miras hukuku alanlarında uzmanlaşmayı seçmiş bir avukatlık ofisiyiz.

Eren Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul hukuku ve miras hukuku gibi alanlardaki ihtilafların zorluğu, bu ihtilaf türlerinin tecrübe gerektirmesi gerektiğinden, ofisimiz bir tercih yaparak sadece gayrimenkul hukuku ve miras hukuku alanlarında dava takip hizmeti vermektedir. Avukatlık Ofisimiz gayrimenkul hukuku ve miras hukuku alanında yalnızca Türk vatandaşları müvekkillerine değil, Arnavut vatandaşlarının, Makedon vatandaşlarının, Sırbistan vatandaşlarının, Bulgaristan vatandaşlarının, Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’deki gayrimenkul hukukundan ve miras hukukundan doğan ihtilaflarını dava yolu takipleri hizmetini vermekte ve gayrimenkul hukuku ve miras hukuku alanındaki tecrübelerini uluslalar arası arenaya taşımaktadır. Eren Avukatlık Ofisinden alabileceğiniz hizmetleri ve ofisimizin uzman olduğu dava türlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Eren Avukatlık Ofisi olarak müvekkillerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Dava Takip Hizmeti ile açılmış veya açılacak davaları kapsayacak şekilde davalarınızı takip ederiz.
  • Önleyici Hukuk Hizmetleri (Proaktif Hukuk) ile olası riskli hukuki bir süreç öncesinde ofisimizin uzmanlığından faydalanarak hata yapılmaması için olası risklerin henüz hukuki ilişki kurulmadan bertaraf edilmesi hizmetini sunarız.
  • Sözleşme Hazırlanması Hizmetleri ile ihtilaf olasılığı yüksek ve uzmanlık gerektiren alanlarda ofisimiz tarafından sözleşme hazırlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Gayrimenkul Hukuku alanında ön inceleme hizmetlerimizden faydalanarak satın alacağınız gayrimenkulün hukuki durumunu şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir şekilde öğrenebilirsiniz.
  • Avukatlık Ofisimizden hukuki mütalaa ve danışmanlık talep edebilirsiniz.