Zilyetlik

ZİLYETLİK Mülkiyet hakkının veya sınırlı ayni hakların kurulması, kazanılması ve kaybedilmesi taşınır mallar bakımından zilyetlik, taşınmaz mallar bakımından ise tapu sicili vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Zilyetlik, sözlük anlamı itibariyle "bir kimsenin bir şeyi...

daha fazla bilgi edinin

Meskeniyet İddiası

Meskeniyet İddiası Meskeniyet iddiası, İcra ve İflas Kanunumuzda borçlunun hacizden muaf tutulan taşınmazıdır. Yani İcra ve İflas Kanunumuzun 82/12' inci maddesine göre borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Eğer alacaklı borçlunun haline münasip evini haczeder...

daha fazla bilgi edinin
Vasiyet

Vasiyet

Vasiyet Vasiyet Nedir? Vasiyet, bir kimsenin ölümünden sonra terekesinde yapılmasını istediği şey olarak tanımlanabilir. Vasiyet, sadece mirasbırakanın irade açıklamasıyla tamam olur; bu itibarla tek taraflı bir hukuki işlemdir: Mirasbırakan tasarruf edilebilir kısma...

daha fazla bilgi edinin
Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI Arsa Payı Nedir? Arsa payı, bir arsa üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakına göre kurulan binalarda her bir bağımsız bölüme kat mülkiyeti yönünden düşen arsa hakkı olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle arsa payı bağımsız bölüme...

daha fazla bilgi edinin

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Maddi ve manevi tazminat davası, ayrı ayrı incelendiğinde, benzer durumlar neticesinde farklı amaca yönelik oluşturulan davalar olduğu söylenebilir. Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir? Maddi tazminat davası, davacının maruz kaldığı...

daha fazla bilgi edinin

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Miras sözleşmesinin resmi vasiyetname şeklinde yapılması gerekmektedir. Dolayısı ile miras sözleşmesi Noterde yapılır. Bunun için her iki tarafında birlikte Noter’e gitmesi gerekmektedir. Sözleşme şartları Notere sözlü olarak...

daha fazla bilgi edinin

Reddi Miras Nedir, Nasıl Yapılır?

Ölen yakınlarına küs olan kişiler ya da borç külfeti kalmış olan vasiler kalan mirası kabul etmek istemeyebilirler. Hem yakınlarını kaybetmenin acısı hem de reddi miras için yasal süre hususu süreci daha da zor ve karmaşık bir hale getirebilir. Ayrıca birçok mirasçı...

daha fazla bilgi edinin

Tereke Davası Nedir? Ne Kadar Sürer?

Ölen kişinin kalan tüm malvarlığı ile borçlarını öğrenebilmek için açılan davalardır. Genelde ölen kişinin üzerine kayıtlı olan taşınmazların, bankadaki paralarının ve ödemekle yükümlü olduğu borçların bilinmediği durumlarda açılmaktadır. Yani tereke davasının açılma...

daha fazla bilgi edinin