Makedonya' da Yatırım

Uzun Süreli İkamet ile Kuzey Makedonya Vatandaşlığının Kazanılması

Makedonya vatandaşlığının kazanımı son yıllarda ülkemiz vatandaşlarının ve birçok yatırımcının ilgisini çeken popüler bir konu haline gelmiştir. Kuzey Makedonya vatandaşlığına sahip olmak, Balkanlar’da oturmak, yaşamak, iş yapmak ve seyahat etmek özellikle ülkemiz vatandaşları için avantajlıdır. Vatandaşlığın kazanılması ise farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Bu yöntemlerden biri de Kuzey Makedonya ülke sınırları içerisinde uzun süreli ikamet yoluyla, diğer bir deyişle oturum yoluyla vatandaşlığın kazanılmasıdır.

Makedonya Vatandaşlık Kanunu’na göre oturum yoluyla Makedonya vatandaşlığının kazanımı için bir takım şartların sağlanması gerekmektedir. 

Oturum Yoluyla Kuzey Makedonya Vatandaşlığının Kazanılması İçin Şartlar

Bir kişinin oturum yoluyla Makedonya vatandaşlığı kazanma imkanının olması için aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

1) 18 yaşını doldurmuş olmak;

2) Başvuru yapılıncaya kadar en az 8 yıldır Kuzey Makedonya Cumhuriyeti topraklarında yasal ve sürekli olarak ikamet ediyor olmak;

3) Kanunla belirlenen koşullarda maddi ve sosyal güvencesini sağlayacak düzeyde ikamet yerine ve sürekli bir geçim kaynağına sahip olmak;

4) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde ve asıl uyruğu olduğu orijinal ülkede en az bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmamış olması,

5) Vatandaşı olduğu ülkede veya Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde kendisine karşı herhangi bir ceza davası açılmamış olması;

6) Kuzey Makedonya resmi dillerinden birinin (Makedonca veya Arnavutça) bilinmesi;

7) Başvuru sahibinin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde ikamet etmesinin yasaklanmış olmaması;

8) Vatandaşlığa kabul edilmesinin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin güvenliğini ve savunmasını tehdit etmemesi;

9) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin sadık bir vatandaşı olacağına dair yemin imzalaması;

10) Kişinin orijinal (önceki) vatandaşlığından çıkması (Her ne kadar Makedonya Vatandaşlık Kanunu metni bu şartı taşısa da, Makedonya Cumhuriyeti çifte vatandaşlığı tanımaktadır.)

Bu vatandaşlık kazanımı türünde Makedonca dil yeterliliğiniz yanında, ülkenin tarihi, değerleri ve kültürünü bilmeniz ve buna uyum sağlamış olmanız beklenmektedir.

Oturum İzni Ve Makedonya’da Yasal Olarak İkamet Etmek

Makedonya’da oturum izni ve sürekli ikametle vatandaşlık kazanımı arasındaki farkın vurgulanması gerektiğini belirtmek isteriz.

Kuzey Makedonya’da oturum yoluyla vatandaşlık kazanımı yasal ve sürekli olarak oturum şartına bağlanmıştır. Bu yasal oturum için de Makedonya’da oturum izni hakkınızın bulunması gerekir.

Oturum izni alınması aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

  • Makedonya’da oturum izni almak için en az 40.000 Euro değerinde bir gayrimenkul satın almanız gerekmektedir. Bu oturum izninin süresi 1 yıllık olup, her sene yenilenmelidir. Bu nedenle, Makedonya’da oturum izni almak için gerçekten, fiziken o adreste yaşamanız gerekir. Ayrıca, oturum izni başvurusu için diğer koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Makedonya’da Yatırım Yaparak Oturum İzni Almak hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız. 

  • Diğer yandan, Makedonya’da gayrimenkul sahibi olan veya ev kiralayan tüm işletme sahiplerine de oturma izni verilmektedir. Makedonya’da bir şirket açmak oldukça kolaydır ve diğer komşu Balkan ülkelerine göre avantajlıdır. Şirket kuruluş işlemleri için Makedonya’ya seyahat etmeniz gerekmez. Kuzey Makedonya’da şirket kuruluş işlemleri avukat tarafın yapılarak takip edilebilmektedir.

K. Makedonya’da Şirket Kurmak hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

K. Makedonya’da Yatırım hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Vatandaşlık başvurusu bakımından ise oturum izni süresinin tamamlanmasından sonra, Kuzey Makedonya vatandaşlığına başvuruda bulunabilirsiniz. Bu vatandaşlık başvurusu için en az 8 yıl boyunca Kuzey Makedonya’da sürekli şekilde yaşamanız gerekmektedir.

Gayrimenkul Satın Alarak Kuzey Makedonya Vatandaşlığının Kazanımı

Gayrimenkul satın alınması ile Makedonya vatandaşlığı alınır mı? sorusuna verilecek cevap Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin yasal mevzuatına göre böyle bir vatandaşlık türünün olmadığıdır.

Ancak Makedonya hükümeti ekonomiyi canlandırmak için Makedonya’da gayrimenkul satın alan yabancıların ikamet şartlarını kolaylaştırarak yatırımcılara oturum izni akabinde oturum yoluyla vatandaşlık yolunu tanıtmıştır.

Eren Avukatlık Ofisi ©