Makedonya' da Yatırım

MAKEDONYA’DA YATIRIM

Kuzey Makedonya, Avrupa’da hızla gelişen bir ülkedir. Yatırımcılar için Avrupa kıtasındaki diğer ülkelerden hiç de azımsanmayacak olanaklara sahiptir. Avrupa Birliği’ne katılım sürecini hızlandırmış bir ülkedir.  Makedonya 2020 yılında NATO üyesi olmuştur. Avrupa’daki stratejik konumu ve yabancı yatırımcı dostu politika izlemesi sebebiyle Makedonya son dönemde Makedonya’ya yatırım yapmak isteyen şirketler, yabancı yatırımcılar ve özellikle Türk yatırımcılar tarafından tercih edilen bir ülke konumuna gelmiştir.

Ayrıca Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında, ortak tarih ve kültürün getirdiği yakın, etkili ve destekleyici ilişkiler mevcuttur.  Bu destekleyici yaklaşım özellikle Türk yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Türk yatırımcılar için ülkeler arasındaki olumlu politika Makedonya’ya yatırım yapmak isteyen şirketlere güvence vermektedir. Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında olumlu siyasi ilişkiler her dönemde sürdürülmüştür. Öyle ki Türkiye, Kuzey Makedonya’yı anayasal adıyla tanıyan ilk devlet olmuştur. Ayrıca Üsküp’te Büyükelçi görevlendiren ilk devlet Türkiye’dir. Gerek tarihi ve kültürel bağlarımız gerekse de ülkemizin jeoekonomik ve ticari çıkarları açısından Kuzey Makedonya’nın ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Ülke hemen her sektörde gerek Kuzey Makedonya pazarı gerekse Bölge ve ilerleyen aşamada tüm Avrupa’ya yönelik ciddi ticaret, yatırım ve işbirliği imkanları ve fırsatları sunmaktadır.

Makedonya’da yatırım yapmayı destekleyen unsurlara şunlar örnek gösterilebilir:

Kuzey Makedonya’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 6 ay içinde 3 aydan fazla kalmamak şartıyla vizeden muaftır.

Düşük vergi oranları, lokasyon, tarihi kültür, Türkiye’den yatırımcıların ilgisini çekmiştir.

Makedonya hükümeti yatırım yoluyla vatandaşlık kazanımına önem verdiğini belirtmiştir.

Ülke yabancı yatırımlar için cazip bir ortam oluşturmaya özen göstermektedir. Bunun için sürekli değişen ve gelişen yatırımcılar için kolaylaştırılmış uygulamaları yürürlüğe koymaktadır.

Hükümet tarafından yakın zamanda yürürlüğe konulan STA’lar ve benzeri ticaret anlaşmaları kapsamında yatırımcıların vergi yükünü kaldıran uygulamalar ve vergi muafiyetleri tanınmaktadır.

Yatırım öncesinde, yurt dışı yatırım ülke profilinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bunun için öncelikle Kuzey Makedonya’nın iş ortamı ve potansiyel arz eden yatırım alanları dikkatle değerlendirilmelidir.

MAKEDONYA’YA HANGİ ALANDA YATIRIM YAPMALIYIM ?

Kuzey Makedonya yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Yerel yatırımcıların sınırlı sermaye birikimi ile finansman sorunları girişimciliğin önündeki en önemli ekonomik engellerden olmuştur. Bu halde yerel yatırımcıların girişim gücünün zayıf olması nedeniyle yabancı yatırımcılara imkanlar sağlanmıştır. Yatırımcılar için hemen hemen bütün sektörler potansiyel yatırım alanları olabilir.

Makedonya’nın stratejik kalkınma hedefleri ve ulusal ekonomik planları doğrultusunda yatırım yapılacak alanlar şu şekilde belirlenmiştir:

 • Makine ve Otomotiv parçaları
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi
 • Tarım ve Gıda İşleme
 • Tekstil ve giyim
 • Enerji sektörü
 • Sağlık sektörü, İlaç ve tıbbi cihazlar
 • Turizm

Bu sektörler arasında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bit / ICT) yatırım ve yatırımcı için son dönemde en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Bu kapsamda, üstün teknik ve işletme bilgisine sahip olunması, kaliteli yazılım ve özellikle Avrupa nezdinde rekabetçi fiyatlar sağlanabilmesi potansiyeli ile Türkiye’den yatırımcılarını beklemektedir.

Makedonya sağlık turizmi için de potansiyel barındıran bir destinasyondur. Bu nedenle, yatırımcılar tarafından sağlık hizmetleri, medikal cihazlar ve ilaçlar gibi sektörlere yatırım yapılabilir.

Hükümet, enerji sektörünü kamu ve özel yatırımlar yoluyla geliştirmeye büyük önem vermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için stratejiler geliştirerek coğrafi ve iklimsel avantajını etkin şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Son dönemde, 2022 yılının ikinci yarısından bu yana Avukatlık Ofisimizin dahil olduğu büyük ölçekli projelerde deneyimlediğimiz üzere, Yenilenebilir – Sürdürülebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi (Wind Power) ve Güneş Enerjisi (Solar Power) alanları potansiyel içeren alanlar arasındadır.

Ayrıca, bölgesel piyasalara mükemmel erişime uygun konum avantajı sayesinde lojistik sektörü pazarı ilerlemeye açık bir diğer alandır. Devlet, bu iş sahalarını geliştirecek yatırımcılar beklentisindedir.

Makedonya’nın bu yabancı yatırımcı dostu politikası neticesinde Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgeleri uygulama bulmuştur. (TIDZ – Technological Industrial Development Zones). Bu bölgeler Teknolojik ve Endüstriyel Kalkınma Bölgeleri olarak da adlandırılır. TIDZ’ler, Makedonya’daki yatırım ortamını iyileştirmek için atılmış önemli bir adımdır. Bu bölgeler, yabancı yatırımcıların Makedonya’da yatırım yapmalarını teşvik etmektedir.

Bu teşvikler özellikle şunlardır:

 • 10 yıllık vergi muafiyeti
 • Arsayı 99 yıllığına uzun vadeli kiralama olanağı
 • Kamu hizmet vergisi muafiyeti
 • Doğalgaz, su ve kanalizasyon şebekesine ücretsiz bağlantı
 • Yatırım maliyetinin 10% iadesi
 • Tüm teşviklerin AB düzenlemeleri ile uyumlu olması
 • İthal ekipman ve inşaat malzemelerinde Gümrük Vergisi ve KDV muafiyeti
 • Makedonya Devleti tarafından sunulan hibe, kredi ve diğer mali destekler

Makedonya, yerli ve yabancı yatırımcılar için eşit şartlar sağlayan bir politika izlemektedir. Bununla beraber, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti için önemli ekonomik yatırım projelerine devlet desteği tamdır. Bu kapsamda, yeni pazarlarda rekabeti arttıran şirketler için indirimli finansal destek sağlamaktadır. Kuzey Makedonya’da finansal destek uygulaması etkin şekilde uygulanmaktadır.

Eren Avukatlık Ofisi