On Yıllık Kiracının Tahliyesi

On Yıllık Kiracının Tahliyesi

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi On yılı aşan kiracılık ilişkisinde kiracının tahliyesi konusunda Avukatlık Ofisimize sıklıkla sorulan sorular şu şekildedir: 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi mümkün mü? Kiracı 10 yıldır oturuyor çıkarabilir miyim? On yıllık kiracı...
Zilyetlik

Zilyetlik

ZİLYETLİK Zilyetlik ile taşınır mallar bakımından mülkiyet hakkı veya sınırlı ayni hakların kurulması, kazanılması ve kaybedilmesi mümkündür. Zilyetlik bir şey üzerinde fiili hakimiyet sahibi olmaktır. (MK.m.973/1) Zilyet, bir “şey” üzerinde hakimiyeti...
Meskeniyet İddiası

Meskeniyet İddiası

Meskeniyet İddiası (Haline Münasip Ev) Meskeniyet iddiası, icra takibine başlayan alacaklının haciz aşamasında borçlunun maliki olduğu taşınmazları haczi işlemlerinde karşımıza çıkan bir kavramdır. Meskeniyet iddiası ile borçlunun haline müsaip evinin korunması...
Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI Arsa Payı Nedir?   Arsa payı, bir arsa üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakına göre kurulan binalarda her bir bağımsız bölüme kat mülkiyeti yönünden düşen arsa hakkı olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle arsa payı bağımsız...