Zilyetlik

ZİLYETLİK Mülkiyet hakkının veya sınırlı ayni hakların kurulması, kazanılması ve kaybedilmesi taşınır mallar bakımından zilyetlik, taşınmaz mallar bakımından ise tapu sicili vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Zilyetlik, sözlük anlamı itibariyle “bir kimsenin bir...

Meskeniyet İddiası

Meskeniyet İddiası Meskeniyet iddiası, İcra ve İflas Kanunumuzda borçlunun hacizden muaf tutulan taşınmazıdır. Yani İcra ve İflas Kanunumuzun 82/12′ inci maddesine göre borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Eğer alacaklı borçlunun haline münasip evini...
Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI Arsa Payı Nedir? Arsa payı, bir arsa üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakına göre kurulan binalarda her bir bağımsız bölüme kat mülkiyeti yönünden düşen arsa hakkı olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle arsa payı bağımsız bölüme...