ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI

Arsa Payı Nedir?

 

Arsa payı, bir arsa üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakına göre kurulan binalarda her bir bağımsız bölüme kat mülkiyeti yönünden düşen arsa hakkı olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle arsa payı bağımsız bölüme özgülenmiş, bağımsız bölümden ayrılamayacak paydır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunumuzun tarifler başlıklı ikinci maddesinin (d) bendinde “Arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.” şeklinde tanımlanır.

Kanun metni ve genel kabul gören tanımına göre, arsa payı, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulurken, ana yapının veya arsa üzerinde birden fazla yapı varsa, yapıların bulunduğu arsadan bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında verilen payı ifade etmektedir şeklinde bir tanım daha yapabiliriz.

Taşınmazdaki kullanım hakları, taşınmazda kullanılan metrekare üzerinden değil, arsa payı üzerinden hesaplanmaktadır.

Nitekim, arsa payı oranlarının günümüzde bu kadar önemli bir hale gelmesinin sebebi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm) nedeniyle arsa paylarına göre paylaşım yapılacak olmasıdır. Yani kişiler 6306 sayılı kanuna göre; projelerden malik olarak fiziki olarak kullandıkları metrekare üzerinden değil arsa payı oranında hak talep edebilirler.