Meskeniyet İddiası

Meskeniyet iddiası, İcra ve İflas Kanunumuzda borçlunun hacizden muaf tutulan taşınmazıdır. Yani İcra ve İflas Kanunumuzun 82/12′ inci maddesine göre borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Eğer alacaklı borçlunun haline münasip evini haczeder ise borçlu şikayet yoluna başvurarak evinin haczedilemeyeceğini ileri sürebilir. Meskeniyet iddiasında borçlunun aile üyeleri de bulunabilir.

Haline Münasip Ev Nedir?

İcra ve iflas kanununda haczedilmez denilen “haline münasip ev” borçlunun ve ailesinin mesken olarak kullandığı konutu olarak tanımlanabilir. İcra ve İflas Kanununda bahsi geçen “hâline münasip ev” ne olduğu borçlunun aylık geliri, sosyal statüsü, aile fertlerinin sayısı bilgileri ile küçük veya büyük bir eve ihtiyacı olup olmadığı gibi veriler dikkate alınıp incelenerek tespit edilmelidir.

Meskeniyet İddiası için şikayet süresi 7 gündür. Bu süre hak düşürücü süredir. 7 günlük şikayet süresi tebliğ tarihi veya ıttıla tarihinden başlar. 7 günlük şikayet süresinin kaçırılmasından sonra borçlu şikayet hakkını kaybeder.

Meskeniyet İddiasında Emsal Yargıtay Kararları