Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Mağdur Olan Tapu Maliklerinin Hakları
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibi ve müteahhit arasında yapılan ve arsanın belirli bir kısmının müteahhite devredilmesi karşılığında, müteahhit tarafından arsa üzerine belirli sayıda bağımsız bölümün inşa edilmesi ve bunlardan bir veya birden fazla bağımsız bölümün arsa sahibine verilmesini konu alan sözleşmelerdir.

Bu sözleşmeler, arsa sahipleri için önemli bir kazanç kaynağı olabilmekle birlikte, bazı durumlarda mağduriyetlere de yol açabilmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde mağdur olan tapu maliklerinin hakları şunlardır:

1. Aynen İfa Talebinde Bulunma: Tapu maliki, müteahhidden sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmesini talep edebilir. Bu, müteahhidden binanın zamanında ve planlanan şekilde tamamlanmasını, kullanılan malzemenin sözleşmeye uygun olmasını ve binanın kusursuz olmasını içerir.

2. Sözleşmeden Dönme: Tapu maliki, müteahhidin temerrüde düşmesi halinde sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, tapu maliki müteahhite ödediği parayı ve uğradığı diğer zararları tazmin etme hakkına sahiptir.

3. Tazminat Talep Etme: Tapu maliki, müteahhidin kusurundan dolayı uğradığı zararları tazmin edebilir. Bu tazminat, tapu malikinin sözleşmeden dolayı elde edeceği menfaatlerin kaybını ve uğradığı diğer maddi ve manevi zararları kapsar.

4. Ayıplı Hizmet Davası Açma: Tapu maliki, müteahhit tarafından teslim edilen binada ayıplar olduğunu tespit ederse, ayıplı hizmet davası açabilir. Bu davada tapu maliki, ayıp giderilmesini, ayıp oranında bedel indirimini veya sözleşmenin feshi ile birlikte tazminat talep edebilir.

5. Cezai Şartı Uygulama: Sözleşmede cezai şart öngörülmüşse, tapu maliki bu şartı uygulayarak müteahhitten cezai tazminat talep edebilir.

Tapu malikinin hangi seçeneği kullanacağı, somut olayın özelliğine ve tapu malikinin önceliklerine göre değişir.

Önemli Notlar:

Tapu malikinin haklarını kullanabilmesi için öncelikle müteahhide yazılı bir ihtar çekerek yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmesi gerekir.
Tapu maliki, haklarını tek başına kullanabileceği gibi, bir avukata da danışarak yasal işlemleri başlatabilir.
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri karmaşık yasal metinler olabilir. Bu nedenle, tapu maliklerinin haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak anlayabilmeleri için bir avukata danışmaları önemlidir.
Ek Bilgiler: Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Bu konudaki yasal düzenlemeler hakkında daha detaylı bilgi için bir avukata danışabilirsiniz. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili bazı önemli yargıtay kararları da bulunmaktadır. Bu kararları inceleyerek de haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Eren Avukatlık Ofisi