İmar Barışında Dikkat Edilmesi Gerekli Süreler

İmar barışında dikkat edilmesi gereken süreler bulunmaktadır. Özellikle başvurucunun dikkat etmesi gereken üç önemli temel süre vardır. Bu sürelerden iki tanesi kanun koyucu tarafından bir ek süre verilmediği takdirde HAK DÜŞÜRÜCÜ kesin sürelerdir. Başvuru ve ödeme sürelerini ancak Bakanlar Kurulu uzatabilir.

* İmar barışından ancak 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış, inşa edilmiş yapılar faydalanabilir.
* Ruhsatsız yapı sahipleri 31.10.2018 tarihinden önce mutlaka resmi başvurularını yapmak zorundadır.
* Ruhsatsız yapı sahipleri 31.12.2018 tarihinden önce mutlaka kayıt bedelini ödemek zorundadır.