Yapı Kayıt Belgesi Alamayacak Yapılar

Yapı kayıt belgesi başvurusu sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen bazı istisnalar da vardır. Bu istisnaların yapı kayıt belgesi alması mümkün değildir.
Bunlar,
* 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan ön görünümdeki yapılar,
* İstanbul’ da tarihi yarım ada içerisindeki kalan ve İmar Kanununa eklenmiş kroki sınırlarında kalan alanlar içerisindeki yapılar,
* Gelibolu yarımadasında kalan tarihi alanlar içerisinde kalan yapılar,
* Özel mülkiyet üzerinde yapılmış ruhsatsız yapılar,
* Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar,
hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemez.