Avukat Kimdir?

Avukatlık, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre “Kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Türk Dil Kurumuna göre ise “Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse” olarak tanımlanmıştır.
Kamuoyunda Avukat Nedir? sorusunun karşılığı olarak bu iki tanımın sentezi bir tanım kullanılarak onlarca tanım yaratılabilir.
Alternatif olarak Avukat Nedir? sorusuna “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” tanımını da kullanabiliriz. Ülkemizde en fazla avukat İstanbul’ da bulunmaktadır.