FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku, kişi veya kişilere ait fikir veya sanat eserleri üzerindeki kanuni hakları tarif etmek için kullanılan hakların bütünüdür. Patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri ve internet alan adları temel fikri mülkiyet ürünleridir.

Kişilerin maddi ve manevi uğraşları sonucunda ortaya çıkan bu ürünler fikri mülkiyet hukuku araçları etkili bir şekilde kullanılmadan tek başlarına savunmasızdır. Yani bir fikir ürünü bulmak yalnızca yolun başlangıcı olarak kabul edilir.

Kişiler, fikri mülkiyetlerinin yaratıcısı olduklarını bilerek piyasa ekonomisi şartlarında kamuoyuna sunduğu savunmasız eserlerini korumak için daima bilinçli olmak ve kanunsuz süreçlere anında müdahale etmek zorundadır.
Hukuk sistemimizde uygulamada hak sahibinin başvurusu olmadan fikri mülkiyet haklarını koruyan bir sistem henüz yoktur. Kişiler fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürünlerini tescil ettirmiş ise de korunması için gerekli araştırmayı da hiç durmadan sürdürmelidir.

Ülkemizde ihtisas mahkemelerinin kurulması ve 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun da 2016 yılında yürürlüğe girmesi ile bir düzen sağlayan fikri mülkiyet hukuku, üst mahkemelerce tanzim edilen emsal kararların da ışığında ülkemizde hızla gelişmekte ve piyasada güçlü kuruluşların önem göstermek zorunda olduğu bir hukuk alanı olmaya başlamıştır.

Eren Avukatlık Ofisi olarak fikri mülkiyet haklarınızın korunması için gerekli tüm süreci sizin adınıza takip edebileceğimiz uzman, tecrübeli bir ekibimiz ile size eksiksiz hizmet sunabilmekteyiz. Fikri haklarınız ile ilgili sorunlarınızı etkili ve yaratıcı hukuki çözümler ile sonuçlandırmak için Eren Avukatlık Ofisini arayabilirsiniz.