“Gayrimenkul Avukatı” Kavramı Nedir?

“gayrimenkul avukatı”, “ceza avukatı” gibi sıfatların kullanımı ülkemizde doğru bir kullanım değildir. Çünkü hukukumuzda “gayrimenkul avukatı” adında bir uzmanlık dalı tanımlanmamıştır. Mevzuatımız avukatları ihtisas alanlarına göre ünvan kullanmalarına imkan tanımamaktadır. Dolayısıyla gayrimenkul avukatı tabiri de doğru bir tabir değildir. Ülkemizde bir avukat, her türlü davayı takip yetkisine sahiptir. Avukatın herhangi uzmanlık alanı seçip yalnızca o alanda çalışmak gibi zorunluluğu da yoktur. 

Ancak hukukumuzdaki bu duruma rağmen, avukatları belirli alanlarda ihtisaslaşmalarının önünde de bir engel kesinlikle yoktur. Avukatlar tamamen kendi kararları ile yalnızca belli bir alanda uzmanlaşabilirler. Eren avukatlık ofisi de bir tercih yaparak gayrimenkul hukukunda uzmanlaşmayı ve yalnızca gayrimenkullerden doğan ihtilafların çözümü alanında faaliyet göstermeye karar vermiştir. Mevzuatımızın kalabalıklığı, dinamikliği ve tüm hukuk alanlarında uzmanlaşmanın zor bir süreç olması nedeniyle tabi olan da avukatların belirli alanlarda ihtisaslaşmasıdır.

Avukatların sıklıkla gayrimenkul alanında davaları takip etmeleri, gayrimenkul davalarında uzmanlaşmaları durumunda avukatlara günlük hayatta “gayrimenkul avukatı” yakıştırması yapılabilmektedir. Kanımızca “gayrimenkul avukatı” gibi bir sıfatın doğrudan kullanılması da doğru değildir. Gayrimenkul hukukunda uzmanlaşmayı tercih etmiş bir avukat olarak tanımlanması daha doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca avukatlık hizmet kalitesi ve hukukta ihtisaslaşmanın etkinliği nedeniyle avukatların belirli alanlarda ihtisaslaşması ülkemizin hukuk sitemi için önem arz etmektedir.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • İmar Hukuku Davaları
 • Vakıf Hukuku Davaları
 • Kadastro Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları-İzale-i Şüyu Davaları
 • Muhdesatın Aidiyeti Davaları
 • İcra ve İflas Kanunundan Doğan Gayrimenkul Davaları
 • El Atmanın Önlenmesi Davaları- Men-i Müdahale Davaları
 • Tapuda Kayıt Düzeltim Davaları
 • Ecrimisil Davaları-Haksız İşgal Davaları
 • Yıkım-KAL Davaları
 • Kiralama-Sözleşme-Tahliye-Uyarlama Davaları
 • Eser Sözleşmesi Nedeniyle Gayrimenkul Davaları
 • Kentsel Dönüşüm Davaları
 • İdare Hukukundan Doğan Gayrimenkul Davaları
 • Vergi Hukukundan Doğan Gayrimenkul Davaları
 • Kat Mülkiyetinden Doğan Gayrimenkul Davaları
 • Tüketici Hukukundan Doğan Gayrimenkul Davaları
 • Orman Davaları
 • Kooperatif Hukuku
 • Osmanlı Tapu Uygulamalarından Doğan Gayrimenkul Davaları