Kat İrtifakı Ve Kat Mülkiyeti Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Kat İrtifakı
Bir arsanın paydaşları, arsa üzerinde bir veya birden fazla bina inşa etmeyi birbirlerine karşı borçlanabilir. Bir arsa maliki, arsasında inşasına başladığı bina tamamlanmadan taşınmazın belirli bir payını bir diğer kişiye devrederken, yapılan sözleşmede taraflar bina inşaatının tamamlanması borcunu birbirlerine karşı yüklenebilirler.

Kat Mülkiyeti
Bağımsız mülkiyet hakkı