Kat İrtifakı Ve Kat Mülkiyeti Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Kat İrtifakı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 2. maddesi c fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre;

“Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);”

Bir arsanın paydaşları, arsa üzerinde bir veya birden fazla bina inşa etmeyi birbirlerine karşı borçlanabilir. Bir arsa maliki, arsasında inşasına başladığı bina tamamlanmadan taşınmazın belirli bir payını bir diğer kişiye devrederken, yapılan sözleşmede taraflar bina inşaatının tamamlanması borcunu birbirlerine karşı yüklenebilirler. Arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup yapı tamamlandıktan sonra arsa maliki veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin tapuya yapacağı yazılı istek üzerine kat mülkiyetine çevrilir. Yani kat irtifakı, kat mülkiyetine geçişin ön akittir.

Kat irtifakının

Kat irtifakı kat mülkiyetine geçilmesi ile son bulur.