Kira Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerhi İçin Gerekli Evraklar

1. Kira sözleşmesi
2. Noterden düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin veya temsilcilerinin  nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
3. Tarafların 6×4 ebatlarında vesikalık fotoğrafları (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.