KVKK DANIŞMANLIĞI (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU DANIŞMANLIĞI)

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

Eren avukatlık ofisi olarak kişisel verilen korunması kanununda hukuk danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında gündemimize giren bu kanun, birçok işletmenin kendi sistemini veri hırsızlığına karşı uyarlaması gerekmektedir.

KVKK danışmanlığı hizmeti 5 başlıkta düşünülebilir. Eren avukatlık ofisi olarak kişiler verilerin korunması kanuna uygunluk aşamasında müvekkillerine danışmanlık, denetim, raporlama hizmeti sunmaktadır.

Eren avukatlık ofisi geliştirdiği metoduyla öncelikle mevcut durumun tespitini yaparak eksiklikleri ortaya çıkarır. 

KVKK Danışmanlığı ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

KVKK Çerçevesinde Şirketlerin Yapması gerekenler: 

  • Şirketler için KVKK süreçleri Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması
  • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın hazırlanması
  • Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
  • Açık rızaların alınması Kişisel verilerin toplanması
  • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması
  • İşlenme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi
  • Üçüncü kişilerle kişisel verilerin paylaşılması
  • İlgili kişilerin şikayetlerinin değerlendirilmesi