Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesinin resmi vasiyetname şeklinde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla miras sözleşmesi Noterde yapılır.

Bunun için her iki tarafında birlikte Noter’e gitmesi gerekmektedir.

Sözleşme şartları Notere sözlü olarak iletilebileceği gibi, yazılı olarak da verilebilir. Noter kendisine verilen metni resmi şekilde yazdıktan sonra yasal şartları taşıyan (fiil ehliyetine sahip, okuma yazma bilen, kamu hizmetinden yasaklanmamış ve yakın hısım olmayan) iki tanık huzurunda miras sözleşmesini okuması için taraflara verir. Taraflardan biri okuma yazma bilmiyorsa sözleşme bu kişiye Noter tarafından okunur. Taraflar sözleşmeyi uygun bulursa sözleşmeyi kendi el yazısı ile imzalar. Akabinde tarih atılır ve Noter ve tanıkların da imzası alınır.

İki tarafın kendi arasında adi yazılı şekilde yaptığı miras sözleşmeleri geçerli değildir. Miras bırakan hayatta iken bu sözleşmenin geçersiz olduğu hem miras bırakan hem de mirasçı tarafında ileri sürülebilir ve sözleşme hüküm ifade etmez. Miras bırakan hayatta iken sözleşmenin geçersiz olduğu ileri sürülmezse, öldükten sonra da sürülemez. Bunun için sözleşmenin iptali davası açmak gerekmektedir.

İşbu sözleşme sonradan değiştirilmek istenirse bunun da aynı usulle (Noterde) yapılması gerekmektedir.

MİRAS DAVA TÜRLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN!