Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği İle Mülkiyet

Paylı Mülkiyet
Paylı mülkiyetin diğer adı müşterek mülkiyettir. Türk Medeni Kanunumuza göre; birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olduğu durumlarda paylı mülkiyetten söz edebiliriz. Paylı mülkiyetin en bilinen örneği kamuoyunda toprak tapu olarak bilinen ve tek bir arsanın, arazinin (parselin) onlarca insana satılarak oluşan mülkiyet durumu örnek gösterilebilir.

Elbirliği Mülkiyet
Elbirliği mülkiyetin diğer adı iştirak altında mülkiyettir. Türk Medeni Kanunumuza göre; kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarında oluşan topluluk dolayısıyla, mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği halinde mülkiyetin en bilinen örneği mirasçıların veraset ilamı ile bir taşınmazdaki mülkiyet durumlarıdır. Elbirliği mülkiyette ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Yani veraset ilamı ile bir taşınmaza ortak olan mirasçının taşınmazın hangi kısmında ortak olduğu belirli değildir. Mirasçı taşınmazın tamamında payı kadar söz sahibidir.