Tapu Müdürlüklerinde Ayırma (İfraz) İşlemi Yapılırken Gerekli Evraklar

1. Üç takım dosya içerisinde Değişiklik Beyannamesi, Kontrol Raporu ve eki belgeler (Bu belgeler serbest mühendislerce düzenlenmiş olacak ve uygunluğu kadastro müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanmış olacaktır.)
2. Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı (Taşınmazın bulunduğu yere göre ilgili kurum belirlenir.)
3. Taşınmaz malın sahibinin nüfus cüzdanı (Eğer vekil var ise vekilin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi)
4. Fotoğraf (6×4 ebatlarında ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
5. Bina vasıflı taşınmazlarda DASK
6. Taşınmazın bağlı olduğu Belediyeden alınan emlak vergisi değerini gösterir evrak