Tapu Ve Kadastro Müdürlüğünde Satış Sırasında Sunulması Gerekli Evraklar

1. Tarafların kendilerinin veya vekillerinin nüfus cüzdanı asılları (Taşınmaz sahibi, alıcı, vekil var ise vekilin nüfus cüzdanı da dahil)
2. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları
3. Bina vasıflı taşınmazların zorunlu deprem sigortası (DASK)
4. Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge