Ölen kişinin kalan tüm malvarlığı ile borçlarını öğrenebilmek için açılan davalardır. Genelde ölen kişinin üzerine kayıtlı olan taşınmazların, bankadaki paralarının ve ödemekle yükümlü olduğu borçların bilinmediği durumlarda açılmaktadır.

Yani tereke davasının açılma nedeni genelde saklı olan malvarlığının tespitine yöneliktir. Miras tereke davası vefat eden kişinin ölmeden önce ikametgah kaydının bulunduğu yerin mahkemelerine açılabilmektedir. Bu davalarda sadece mal varlığı belirlenmekte olup kişinin üzerine mal varlığı, para ve borç bulunuyorsa bunların paylaştırılması için yeni bir mahkeme süreci başlatılmaktadır.

Miras Tereke Davası Ne Kadar Sürer?

Ülkemizde artık pek çok yasal işlem bilgisayar ortamında internet üzerinden yapıldığı için miras tereke davalarının süreleri artık son derece kısalmıştır. Ancak yine de işlemlerin yasal prosedürler ile yapılması ve yazışmaların olması nedeni ile bu süre kişinin kendi araştırmasını yapması ile kıyaslandığında çok daha uzundur. Bu nedenle miras tereke davası açmak yerine ölen yakınından kendisine kalanları öğrenmek isteyen kişilerin bu konuda deneyimli olan avukatlar aracılığı ile bu süreci yönetmeleri çok daha kısa sürede sonuç almalarını sağlaması açısından tavsiye edilmektedir.