Türk Vatandaşlığı Başvurusu Şartları

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Şartları

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Şartları

Vatandaşlık başvurusu için hangi yoldan başvuru yapıldığına göre başvuru şartları ve gerekli belgeler değişmektedir. En çok karşılaşılan evlilik ve yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma konusuna aşağıda değindik ancak detaylı bilgi için mutlaka bir avukat ile görüşülmelidir.

Türk vatandaşlığı başvurusu için aranan şartlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda sayılmıştır. Bu şartlar yerine getirilmeden başvurusu yapılamaz. Vatandaşlık başvurusu için aranan şartlar şunlardır;

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Davranışları ile Türkiye’de yaşamaya niyeti olduğunu göstermek.
 • Toplum sağlığını tehdit edecek bir hastalığı bulunmaması.
 • İyi ahlaka sahip olmak.
 • Türkiye’de yeterli seviyede gelire ve bir mesleğe sahip olmak.
 • Yeterli seviyede Türkçe konuşabilmek.
 • Kamu düzenini bozacak ve milli güvenliği sarsacak bir duruma sahip olmamak.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Kanuna göre evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak mümkündür. Bir Türk vatandaşı ile 3 yıl boyunca evli olanlar vatandaşlık başvurusu yapabilirler. Başvuru ilgili makamca değerlendirilir ve uygun görülürse kabul edilir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için yabancıda aranan şartlar şunlardır;

 • Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmak.
 • Aile birliği içinde yaşamak.
 • Evlilik ilişkisi ile bağdaşmayacak bir eylemde bulunmamak.
 • Kamu düzenini bozacak ya da milli güvenliği tehdit edecek bir duruma sahip olmamak.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Yeni düzenlemeyle yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanması kolaylaştırılmıştır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmanın yolları şunlardır;

En az 500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak.
En az 50 kişilik istihdam oluşturmak.
En az 250.000 USD tutarında tapuda 3 yıl satılmaz şerhi koydurarak gayrimenkul satın almak.
En az 500.000 USD tutarında mevduatı 3 yıl tutmak şartıyla Türkiye’deki bankalara yatırmak.
En az 500.000 USD tutarında 3 yıl tutmak şartıyla devlet borçlanma araçlarını satın almak.
En az 500.000 USD tutarında 3 yıl elinde tutmak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payı girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı satın almak.
Yatırımcının seçtiği yola göre uygunluk belgesi alması gereken makamlarda değişmektedir. Ayrıca diğer yollarla vatandaşlık kazanmaya göre farklı prosedürler işlemektedir. Bu nedenlerle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişilerin bir avukat aracılığı ile işlemlerini yapması tavsiye edilir.

5 Yıl İkamet Ederek ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı kazanmanın bir diğer yöntemi ikamet şartı ile Türk vatandaşlığı kazanmadır. Vatandaşlık Kanunu madde 11’de yer alan şartlara göre, genel yolla vatandaşlık alabilmek için bir yabancı en az 5 sene Türkiye’de ikamet etmesi gerekir. Bu şekilde Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihine kadar Türkiye’de 5 yıl yaşamış olmak gerekir. Bu 5 yıl içerisinde 6 aydan fazla Türkiye dışında vakit geçirilmemelidir.