UZMANLIK ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Kamulaştırma Davaları,
• Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
 Tapu İptali ve Tescil Davaları,
• Tüketici Kanunundan doğan davalar,
• Yolsuz Tescil Davaları,
• Ecrimisil Davaları,
• Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Davaları,
• İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları,
• Haksız – Taşkın İnşaat Davaları,
• İstihkak Davaları,
• Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar,
• Kadastro Davaları,
• Eser Sözleşmesi (İnşaat) davaları,
• Kira Tahliye Davaları,
• Kira Arttırımı, Belirlenmesi, Kira Alacağı Davaları,
• Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları,
• İstihkak Davaları,
• Tasarrufun iptali davaları.

MİRAS HUKUKU

• Miras Paylaşımları ve İntikalleri,
• Tereke davaları,
• Miras Reddi,
• Miras Sözleşmeleri,
• Tenkis ve Denkleştirme Davaları,
• Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alımı,
• Vasiyetname Düzenlemesi ve Yerine Getirilmesi,
• Mal Varlığının Korunması ve Yönetimi,
• Şecere ve Soy Belirleme,
• Yolsuz tescil davaları,
• Tespit davaları.