UZMANLIK ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Kamulaştırma Davaları,
Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
Tapu İptali ve Tescil Davaları,
Tüketici Kanunundan doğan davalar,
Yolsuz Tescil Davaları,
Ecrimisil Davaları,
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Davaları,
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları,
Haksız – Taşkın İnşaat Davaları,
İstihkak Davaları,
Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar,
Kadastro Davaları,
Eser Sözleşmesi (İnşaat) davaları,
Kira Tahliye Davaları,
Kira Arttırımı, Belirlenmesi, Kira Alacağı Davaları,
Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları,
İstihkak Davaları,
Tasarrufun iptali davaları.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras Paylaşımları ve İntikalleri,
Tereke davaları,
Miras Reddi,
Miras Sözleşmeleri,
Tenkis ve Denkleştirme Davaları,
Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alımı,
Vasiyetname Düzenlemesi ve Yerine Getirilmesi,
Mal Varlığının Korunması ve Yönetimi,
Şecere ve Soy Belirleme,
Yolsuz tescil davaları,
Tespit davaları.

TAZMİNAT HUKUKU