Arnavutluk Vatandaşlığı Gerekli Belgeler

Arnavut vatandaşlığı için gerekli asgari şartlar

Arnavut vatandaşlığı başvurusu için gerekli asgari şartlar aşağıda yer almaktadır:

1.) Arnavutluk sınırlarında doğum gerekmektedir. Ayrıca doğan kişinin de kökeninin Arnavut olması gerekmektedir. Örneğin iş için, görev için veya turistik nedenlerle Arnavutluk’ ta doğan bir üst soy ile vatandaşlık alınması mümkün değildir. Dolayısıyla, başvurucunun orijini (köken) de Arnavut olmalıdır.

2.) Başvurucunun durumunun 3 soy kuralına uygun olması gerekmektedir. Yani Arnavutluk’ ta doğan üst soy ile başvurucu arasında 3 soydan fazla soy araya girmişse başvuru yapılamaz. Arnavutluk Cumhuriyeti 3 soy kuralı ile başvurulara bir kısıtlama getirmek istemektedir. Bununla beraber, 3 soydan daha eski kayıtların arşivlerde bulunması da pek kolay değildir.

3.) Doğum belgesinin Arnavutluk’ ta fiziki olarak bulunması şarttır. Esasen, doğum belgesinin bulunması en önemli adımdır. Ayrıca, bu belgenin bulunması hususunda ülkenin 1912 yılında bağımsızlığını elde ettiğini dikkate alarak çalışma yapmak gerekmektedir. 

4.) Başvurucunun sabıka kaydının temiz olması gerekmektedir. Arnavutluk Cumhuriyeti sabıka kaydı konusunda ağır ve hafif suç ayrımına gitmişse de, vatandaşlık hususunda karar veren merci İç İşleri Bakanlığıdır. Dolayısıyla Arnavutluk İç İşleri Bakanlığı başvurucularda sabıka konusunda çok hassas davranmaktadır. Başvurucuların sabıka kayıtlarının temiz olması gerekmektedir.

5.) Başvurucunun sosyoekonomik durumunu beyan etmesi ve sosyoekonomik durumunun iyi olması gerekmektedir. (Önemli Not: Değerlendirmede komisyon, başvurucunun sosyoekonomik durumunun Arnavutluk’ ta yaşayacakmış gibi iyi olması şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Hayatını kendi başına idame ettirebilecek ekonomik durumu bulunduğunu da ispat etmesini istiyor.)

6.) Temel düzeyde dil bilgisinin beyan edilmesi gerekiyor. Henüz yazılı sınav sistemi yok. Sertifika alınması halinde bu aşama konusunda Arnavutluk Cumhuriyeti çok katı hareket etmiyor.

Önemli bir hatırlatma, Arnavut vatandaşlığı için gerekli asgari şartlar karşılanarak Arnavutluk vatandaşlığına hak kazanan kişilerin Arnavutluk Cumhuriyeti’ne bağlılık  amacıyla vatandaşlık yemini edeceğini unutmamaları gerekmektedir.

Eren Avukatlık Ofisi ©