İzvod Na Rodeni Belgesi Hakkında Bilgilendirme

 

İzvod Na Rodeni belgesi hakkında ofisimiz avukatlarına çeşitli mecralardan sürekli sorular yöneltilmektedir. Kısaca İzvod adını verdiğimiz bu belge başvurucunun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sınırlarında doğduğunu ispat eden bir belgedir. Türkçesi “Doğum Belgesi”‘ dir.

Vatandaşlık başvurusu sırasında diğer belgelerle birlikte sunulmaktadır.

Doğuma dayanak belge olan yani başvurucunun kökeninin (Orijin) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti‘nden geldiğini ispat eden en önemli belge İZVOD belgesi için bazı hususların sizler tarafından bilinmesi çok önemlidir.

Öncelikle İZVOD belgesinin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden alınması şarttır. Bu belgenin Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilmesi mümkün değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında alınmış hiçbir belge, bu belge yerine Makedonya devleti tarafından kabul edilmeyecektir.

Ofisimize sıklıkla gelen mail ve çağrılarda, ziyaretçilerimiz nüfustan belge aldığını ve bu belge ile doğum yerinin Makedonya olduğunu ispat edildiğini ısrarla söylemektedirler. Ancak Türkçe bir belge ile bu iddianın ispat edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Yani başvurucuların İZVOD doğum belgesini kesinlikle Makedonya’ dan temin etmeleri gerekmektedir.

Makedonya vatandaşlığına başvuru yapılması sırasında en dikkat edilmesi gerekli husus olan İZVOD belgesi alınırken şu bilgi başvurucuların çok işine yarayacaktır.

Makedonya’nın nüfus arşivleri ülkenin parçası olduğu devletlerin sistemine göre çeşitli dönemlerde gelişimler göstermektedir. Örneğin ülkenin ikinci dünya savaşından önce parçası olduğu “Demokratik Federal Yugoslavya” devleti ikinci dünya savaşı sonrasında adını “Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” olarak değiştirmiş ve bu dönemde nüfus arşiv sistemini de değiştirmiştir. “Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” 1950 yıllardaki göç hareketleri sırasında ise arşiv sistemini günümüzde kullanılan modern bir sisteme dönüştürmüştür. Bu nedenle 1950 yılı öncesindeki doğum belgelerinin bulunması 1950 yılı sonrasındaki doğum kayıtlarına nazaran bulması daha zor kayıtlardır. İZVOD belgelerinin araştırılması sırasında kullanılacak yöntemde 1950 öncesi ve 1950 sonrası ayırımı yapılması çok önemlidir.

Bunlarla beraber, İzvod belgesi ile uğraşırken şunu da iyi bilmelisiniz :

Makedonya devleti Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını 1912 yılında kazanmıştır. 

1912 yılından 1918 yılına kadar Sırp Krallığının idaresinde kalmıştır.

1918 yılından 1943 yılına kadar Yugoslavya Krallığı idaresinde kalmıştır.

Demokratik Federal Yugoslavya 1943 yılında kurulmuştur.

Bu devlet 1946 yılında adını “Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” olarak değiştirmiştir. 

Sonrasında ise Makedonya 1946 yılından 1991-1992 yılına kadar Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti idaresinde kalmıştır. Birden fazla devletin yönetimi altında varlığını devam ettiren Makedonya’nın arşivlerinin durumunu bu tarihi gerçekler perspektifinden değerlendirmek en doğrusu olacaktır. 

Yukarıda izah ettiğimiz tarihi bilgiler ışığında 1912 yılından önceki doğum belgelerinin bulunmasının, tedarik edilmesinin zorluğu göreceli (subjektif) bir durum olduğundan değerlendirmesini sayın ziyaretçilerimize bırakıyoruz.

Dolayısıyla Makedonya devleti 1912 yılından sonra sırasıyla Sırp Krallığı, Yugoslavya, Fyrom, Makedonya ve son olarak da Kuzey Makedonya olarak varlığını devam ettirmektedir.

Dikkate almanız gereken diğer hususlar

Yazımıza konu İzvod belgesinin Makedonya’ dan alınması sırasında dikkate almanız gereken diğer değişken ise başvurucunun hangi şehirde doğduğudur.

İzvod belgesi için bir çalışma yapmak isteyen ziyaretçilerimiz aşağıdaki iki bilgiye göre hareket etmelidir:

1. Doğum Yılı 

2. Doğduğu Şehir

Makedonya devletinin yıllara göre değişimi:

1912 Öncesi Osmanlı İmparatorluğu

1912-1918 Sırp Krallığı

1918-1943 Yugoslavya Krallığı

1943-1946 Demokratik Federal Yugoslavya

1946-1991 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti

1991-Günümüz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (FYROM ve Makedonya maceralarından sonra)

 

 

 

İZVOD NA RODENİ BAŞVURUSU MAKEDONYA' DA NASIL YAPILIR?

Doğum belgesi alma prosedürü , başvuru sahibinin doğum yerine göre ilgili Nüfus Müdürlüğüne giderek aşağıda listelenen belgeleri usulüne uygun olarak kuruma sunmasıyla başlar.

1. Kimlik kartı veya pasaportun aslı

2. Makedonya devleti adına 100 Denar tutarında harcın ödendiğine dair makbuzun sunulması.

3. İZVOD doğum belgesinin tasdikli suretini almak için Nüfus Memurluğu hesabına 50 Denar tutarında ücretin ödendiğine dair makbuzun sunulması

Doğum belgesinin alınması için son tarih, başvurunun gerekli belgelerle birlikte sunulmasından itibaren 2-3 gündür.

Önemli Not: Korona pandemisi sonrasında Makedonya’ da birçok kamu kurumunda kart ile ödeme yapılabilmesi kolaylığı getirilmiştir. Pilot bölgelerden sonra gideceğiniz belediyede de kredi kartı-debit kart ile ödeme seçeneği olabilir.

Eren Avukatlık Ofisi ©