Makedonya Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermek isteyen Türk şirketlerinin Makedonya’da şirket kurması veya şube (BRANCH) açması gerekmektedir. Vergisel faydaları nedeniyle uluslar arası para piyasaları şube (BRANCH) açılışlarını tercih etmekte ve kısa ve orta vadeli yatırımlarda şube açılmasının daha pratik çözümler üretebildiğini belirtmektedir.
Peki Makedonya’da Bir Türk Şirketinin Şube Açması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. Tüzel kişi şirketin bağlı olduğu Ticaret Odasından alacağı FAALİYET BELGESİ’nin aslı.
2. Şirketin ana sözleşmesinin birer tasdikli sureti.
3. Tüzel kişi şirketin imzaya yetkili şahısların yetkililerini gösteren belge (İMZA SİRKÜLERİ)
4. Şirket ortaklar kurulunun Makedonya’da şube açılması için aldıkları resmi kararın tasdikli birer sureti
5. Şirketin Makedonya’da faaliyet göstereceği sektör ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması.
6. Şirketin ödenmiş sermayesini gösterir belgenin aslı
7. Şirket müdürünün tüzel kişi tarafından yetkilendirildiğine dair yetki belgesi, resmi yazı.
ÖNEMLİ NOT: Yukarıda sayılı evrakların bazıları oturum izni ve çalışma izni başvurusu sırasında da lazım olacağından zaman kaybına sebebiyet vermemek için birden fazla suret çıkarılması tavsiye edilir.