Makedonya Vatandaşlığı Asgari Şartları

Makedonya VAtandaşlığını alabilmek için gerekli asgari şartlar

Makedonya Vatandaşlığı Asgari Şartları

Makedonya Vatandaşlığı asgari şartları ile kimlerin Makedonya vatandaşlığına Başvurabileceğini aşağıda 7 maddede inceleyebilirsiniz.

1. Günümüz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğum olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu şarta göre ancak doğan kişi ve/veya doğan kişinin evlatları K. Makedonya vatandaşlığına başvuru yapabilir. 

2. Kuzey Makedonya’ da doğan kişinin doğumu sırasında annesi ve babasının da köken olarak Makedonya doğumlu olması ve de K. Makedonya vatandaşı olması gerekmektedir. Bu şart kişinin orijininin (kökeninin) K. Makedonya olması gerekliliğini tanımlamak için kullanılmaktadır. Öyle ki bu şartı başvurucunun Makedon bir çiftin evlilik birliği içerisinde doğması olarak da tanımlayabiliriz. Bu nedenle bu hususu kesin bir şekilde netleştirmek gerekmektedir.

3. Başvurucunun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti resmi dilini başlangıç seviyesinde de olsa konuşabilmesi gerekmektedir. Nitekim uygulamada mülakat veya yazılı, sözlü sınav sistemi henüz yoktur. Beyana tabidir. Dil şartı 2019 yılı sonrasında değerlendirmeye alınmaya başlanmıştır. 

4. Başvurucunun kökenin (orijin) Kuzey Makedonya Cumhuriyetinden geldiği iddialarını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arşivlerindeki belgeler ile ispat etmesi gerekmektedir. Nitekim bu şart başvurunun olumlu sonuçlandırılması için önemli bir aşamadır. Çünkü K. Makedonya ancak kendi arşivinde bulunan belgelere itimat etmekte ve ancak kendi arşivindeki belgeler ile orijin bağlantısı ile vatandaşlık vermektedir.

5. Başvurucunun sosyoekonomik durumu Makedonya’da yaşamaya elverişli olmalıdır. Bu şartı başvurucunun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanması halinde hayatını K. Makedonya’ da nasıl idame ettireceğini belgelemesi olarak tanımlamaktayız.

6. Makedonya’ da doğan kişinin uluslararası sözleşmelere göre hiçbir yazılı anlaşma ile Yugoslavya, Makedonya ve K. Makedonya vatandaşlığından çıkmamış veya çıkarılmamış olması gerekmektedir. (29.07.2021 tarihindeki meclis kararı ile bu şart kaldırılmıştır. Yani anavatana dönen Türk soylu Makedon vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkmalarının veya çıkarılmalarının bir ehemmiyeti kalmamıştır. Ancak 2021 öncesinde bu nedenle red kararları verilebilmekteydi. )

7. Başvurucunun sabıkasının olmaması gerekmektedir. Arşiv kayıtlı sabıka kaydı ile başvurucu hakkında soruşturma olmadığına dair belgenin sunulması başvuruda zorunludur. 

Yukarıda sıraladığımız Makedonya vatandaşlığı asgari şartlarına göre değerlendirme yapmanızı öneririz.

Makedonya Vatandaşlığı Asgari Şartları İçin Önemli Hatırlatma:

Makedonya vatandaşlığına başvuru için gerekli asgari şartlar Makedonya Anayasası ve Makedonya vatandaşlık kanununda bulunan maddelere göre hazırlanmıştır. Ayrıca, uygulama tebliği ile ilgili açıklamaları diğer yazılarımızda bulabilirsiniz. Ofisimiz 2012 yılından beri elde ettiği tecrübeye göre yazılarını güncellemektedir.